กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

พุธ ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๒๔
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว มีนโยบายที่จะสนองพระราชดำริในด้านการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวและชาวนา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยมอบหมายให้โรงเรียนข้าวและชาวนาเป็นศูนย์กลาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตข้าว การดูงานด้านข้าว รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ตอบโจทย์ด้านความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของตนเองและองค์กร และการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้
กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับข้าว รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว ฝึกปฏิบัติวิธีการทำนาเบื้องต้นด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพทำนา โดยเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย เส้นทางอาชีพชาวนาในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการใช้แรงงานคนและสัตว์ร่วมกันในการทำนา จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรกล พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำนา ผสมผสานควบคู่ไปกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาชาวนา ให้เป็นชาวนายุค 4.0 จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การอภิปรายคณะ ฝึกปฏิบัติการเตรียมดินและการทำนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นาหว่าน ปักดำ และโยนกล้า และเข้าศึกษาดูงานธุรกิจเกี่ยวกับข้าว และด้านการผลิตข้าว โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการประเมินผลการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 30 คน

กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0 กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0 กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๐ ท็อป วงศพัทธ์ ดึง กวาง The Face นั่งแท่นแบรนด์แอสบาสเดอร์ NYCE Collagen พร้อมประกาศขายทั่วประเทศ
๑๖:๕๓ ปตท. ช่วยเหลือราคาพลังงานให้แก่ประชาชน สู้ภัยโควิด
๑๖:๐๑ ส่องกระแสโซเชียลกับ 5 อันดับสินค้าขึ้นราคาที่ถูกพูดถึงมากที่สุด!
๑๖:๐๖ Superstar Thailand 2022
๑๖:๔๕ รพ.พระรามเก้า ชวน ตรวจภูมิฯร่างกาย สู้ Covid เช็ก ความฟิต ใช้ชีวิตปลอดภัย
๑๖:๐๙ เอาใจสายคริปโต แลก JFIN coin เหมาโรงดูหนังที่ เอส เอฟ ได้แล้ววันนี้
๑๖:๑๓ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย รับศักราชปี 65 เจาะทิศทางตลาดงานไทย ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่นถึงโควิดดิสรัปชั่น
๑๖:๕๑ อลังการ 'W' เปิดตัว Domino's Pizza สาขางามวงศ์วาน
๑๖:๐๒ SEAC (ซีแอ็ค) กรุยแผนธุรกิจปี 65 กับเป้าหมายอัพสกิล คนไทย 1 ล้านคนใน 3 ปี
๑๖:๑๙ ดีลพิเศษจาก คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว