กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

พุธ ๑๑ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๒๔
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าว มีนโยบายที่จะสนองพระราชดำริในด้านการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวและชาวนา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยมอบหมายให้โรงเรียนข้าวและชาวนาเป็นศูนย์กลาง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการผลิตข้าว การดูงานด้านข้าว รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ตอบโจทย์ด้านความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของตนเองและองค์กร และการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้
กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับข้าว รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว ฝึกปฏิบัติวิธีการทำนาเบื้องต้นด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพทำนา โดยเนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย เส้นทางอาชีพชาวนาในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการใช้แรงงานคนและสัตว์ร่วมกันในการทำนา จนกระทั่งในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรกล พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำนา ผสมผสานควบคู่ไปกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาชาวนา ให้เป็นชาวนายุค 4.0 จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญของกรมการข้าว หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การอภิปรายคณะ ฝึกปฏิบัติการเตรียมดินและการทำนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นาหว่าน ปักดำ และโยนกล้า และเข้าศึกษาดูงานธุรกิจเกี่ยวกับข้าว และด้านการผลิตข้าว โครงการโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาลาดบัวหลวง ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการประเมินผลการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ทั้งสิ้น 30 คน

กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0 กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0 กรมข้าว เปิดคอร์สฝึกวิทยายุทธการทำนาเบื้องต้น มุ่งต่อยอดอาชีพชาวนาสู่ยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ