คณะผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

จันทร์ ๑๖ มีนาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๗
ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เดินทางตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี โดยได้เข้าพบ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ ได้แก่ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อนงานด้าน Smart City ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมีความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติดตะเข็บชายแดนของจังหวัด จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางพบปะพูดคุยและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ กศน.ตำบลนาหว้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ รวมทั้งพบปะพูดคุยกับเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐและผู้นำชุมชน ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่องและมีความต้องการให้กระทรวงฯ เพิ่มการติดตั้งเน็ตประชารัฐจุดที่ 2 ในหมู่บ้านด้วย
คณะผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

พร้อมกันนี้คณะฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ได้แก่ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และโครงการเน็ตประชารัฐ เป็นต้น ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงดิจิทัลฯ ในปี 2563 เช่น โครงการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) โครงการอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โครงการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน เป็นต้น

ต่อมาคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งศูนย์ฯ นี้อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลปทุม เคยได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ฯ ดีเด่น มีทำเลเหมาะสมในการให้บริการประชาชน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนมาใช้ช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียน ส่วนประชาชนทั่วไปใช้ในการค้นหาข้อมูลประกอบอาชีพ และเพื่อความบันเทิงเนื่องจากศูนย์ฯ อยู่ติดกับพื้นที่ออกกำลังกายของชุมชน จากนั้นได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานสำคัญและปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงาน อาทิ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงการติดตั้งเครื่องวัดลมเฉือน (Lidar) การส่งเสริมสินค้าชุมชนให้มีการขายผ่านออนไลน์ (e-Commerce) เป็นต้น ปิดท้ายด้วยการเข้าพบนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอให้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มผู้แทน บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดด้วย เพื่อให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารโทรคมนาคมต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงได้แนะนำโครงการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน

คณะผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี คณะผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๓๕ พา #ช้อปห้างทิพย์ ใน V-Avenue.Co powered by AIS 5G แหล่งรวมศูนย์การค้าเสมือนจริงแห่งแรกของโลก แค่คลิกก็ได้ทุกสิ่งที่ต้องการครบ!
๑๖:๑๓ รายการ @TuesLIVE พลิกรูปแบบการแบ่งปันน้ำใจยุคใหม่ง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งแคมเปญสร้างสรรค์ ร่วมด้วย ช่วยโควิด-19
๑๖:๒๗ ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล มอบสิทธิพิเศษและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่
๑๗:๓๐ บทความสัมภาษณ์พิเศษ สินค้าคอยล์จุดระเบิด เดลฟาย เมลเมด คูลาชี่ ผู้อำนวยการธุรกิจ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย
๑๖:๓๖ จีน่า-ญีนา และ จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ กับแฟชั่นเซตปกBride Magazine Vol.36.2
๑๖:๐๖ เปิดฝัน! จากความชอบด้านภาษา สู่สจ๊วต Air Asia กับ อุ่น ณภพ ขุนพลสิริ
๑๖:๑๔ Tales Runner จัดเต็มกิจกรรมเดือนพฤษภาฯ พร้อมเตรียมฉลองครบรอบ 14 ปี เร็วๆนี้
๑๖:๒๗ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 69 อัตรา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑๖:๓๔ สนพ.แพร่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
๑๖:๓๖ ใครอกหักฟังเพลงนี้ Astronomy ซิงเกิลใหม่จาก Conan Gray ศิลปินลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไอริช ขยี้ความเจ็บจี๊ด กรีดลึก จนกระแทกใจเหล่า GEN