กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

จันทร์ ๑๖ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๗
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ผลักดันการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรในอนาคต
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังคนภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร มีความรู้ ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสืบไป

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีคุณภาพ อาทิ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน Young Smart Farmer เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนี้มีความรู้ด้านการเกษตรรอบด้านและสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะความชำนาญให้กับกำลังคนภาคการเกษตรในอนาคตดังกล่าว เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงหารือแนวทางความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน ได้แก่ 1) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ซึ่งมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง 2) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 9 แห่ง 3) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง และ 4) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 12 แห่ง ซึ่งตั้งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและพัฒนากำลังคน การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างเป็นระบบแล้ว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่า การทำ MOU กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 สถาบันดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่สนใจงานภาคการเกษตรและกำลังจะเติบโตก้าวเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร และทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสังกัดสถาบันได้เข้าฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักสูตรฝึกปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานวิจัยร่วมกันอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๔ ธนาคารไทยเครดิตจับมือศิลปินดัง เปิดตัว 3 คาแรกเตอร์การ์ตูนสุดน่ารัก สร้างสีสันบนจออินเทอร์แอกทีฟสาขาเอ็มควอเทียร์ ในงาน Thai Credit X
๑๖:๒๗ TS Online Mobile x Wonderland M เปิดตัว 3 ขุนพลใหม่จากแดนมหัศจรรย์ พร้อมกิจกรรมจัดเต็มต้อนรับรวมเซิร์ฟฯ!
๑๖:๐๓ GS BATTERY ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก HONDA LPGA THAILAND 2023
๑๖:๓๓ LINE MAN Wongnai คว้ารางวัล Digital Startup of the Year จาก Prime Minister's Digital Awards 2022
๑๖:๑๐ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ได้รับ รางวัล TRAVELLER REVIEW AWARDS 2023
๑๖:๒๖ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจการใช้จ่าย ช่วงเทศกาลวาเลนไลน์ 2566 คึกคักสุดในรอบ 3 ปี และขยายตัวเป็นบวกในรอบ 5
๑๖:๒๘ POCO เปิดตัว X-Series รุ่นใหม่ POCO X5 Pro 5G และ POCO X5 5G อย่างเป็นทางการ
๑๖:๓๘ ซิม ปรับปรุงบริการขนส่งทางเรือ ZXB เส้นทางเอเชีย-ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
๑๖:๔๔ LINE BK ปักธงปี 66 เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมแกร่ง 3 กลุ่มบริการ ลุยขยายฐานลูกค้าทั่วไทย ชูสินเชื่อนาโนเจาะตลาด
๑๖:๓๓ หัวเว่ยจับมือซูซันน์ ร่วมนำเสนอหนึ่งในระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาดที่ทันสมัยและครบครันที่สุดในประเทศไทย