กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

จันทร์ ๑๖ มีนาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๗
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมร่วมมือสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค ผลักดันการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรในอนาคต
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย

ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังคนภาคการเกษตร ทั้งเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร มีความรู้ ความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศสืบไป

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรมาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรภาคการเกษตรในอนาคตที่มีคุณภาพ อาทิ ยุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน Young Smart Farmer เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวนี้มีความรู้ด้านการเกษตรรอบด้านและสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและทักษะความชำนาญให้กับกำลังคนภาคการเกษตรในอนาคตดังกล่าว เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมส่งเสริมการเกษตรจึงหารือแนวทางความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน ได้แก่ 1) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ซึ่งมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง 2) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 9 แห่ง 3) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 10 แห่ง และ 4) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในกำกับ จำนวน 12 แห่ง ซึ่งตั้งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตและพัฒนากำลังคน การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ทั้ง 4 ภาค เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศอย่างเป็นระบบแล้ว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเล็งเห็นว่า การทำ MOU กับ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 สถาบันดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่สนใจงานภาคการเกษตรและกำลังจะเติบโตก้าวเข้าสู่ภาคการเกษตรในอนาคต โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมการเกษตร และทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสังกัดสถาบันได้เข้าฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์ในหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตามหลักสูตรฝึกปฏิบัติจริง ในขณะเดียวกัน ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำงานวิจัยร่วมกันอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๗ ITNS พร้อมเข้าเทรดตลาด mai ต.ค.นี้
๑๗:๕๘ KJL เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต.-ตลท. เยี่ยมชมกิจการ
๑๗:๓๘ ไอคอนสยาม อิมพอร์ตรสชาติความอร่อยจากญี่ปุ่นส่งตรงถึงไอคอนสยาม กับสุดยอดร้านซูชิสายพานต้นตำรับอันดับหนึ่ง
๑๗:๐๓ ททบ. 5 ชวนเกาะกระแสซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ เส้นทางเกียรติยศ พร้อมฟินกับการเลือกซื้อสินค้าจากเมืองน่าน ระหว่าง 10-12 ต.ค. นี้ในพื้นที่
๑๗:๓๖ บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มอบทุนแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ
๑๗:๓๗ CMMU เคาะ 3 สกิลสู่การเป็นนักบริหาร MVP เพื่อสู้วิกฤตเศรษฐกิจ ชี้ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ภาคธุรกิจคงเผชิญในปี
๑๗:๕๗ SONIC เข้าทำเนียบบริษัทกลุ่ม ESG100 ปี 65
๑๗:๑๙ ดิอีททีเรีย แคทเทอริ่ง บ๊อกซ์ -The Eateria Catering Box เปิดประสบการณ์ชุดอาหารกล่องแบบพรีเมี่ยม
๑๗:๔๓ LINE MELODY MUSIC CHARTS รายงานชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนกันยายน 2565
๑๗:๐๒ Infor ครองตำแหน่งผู้นำด้าน Cloud ERP for Product-Centric Enterprises เป็นปีที่สองติดต่อกันใน 2022 Gartner(R) Magic