เพิ่มความเข้มงวดป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

อังคาร ๒๑ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๗:๑๑
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการเสนอแนวทางการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย โดยระบุการกลับสู่ชีวิตปกติแต่ด้วยวิถีแบบใหม่ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนว่า สำนักอนามัย ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีหากมีการผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย การเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุข ได้แก่ การขยายการตรวจให้ครอบคลุม มีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว แยกรักษา เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในบางกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการระบาด เช่น กลุ่มที่อยู่กันแออัด เรือนจำ บ้านพักคนชรา มีการติดตามผู้สัมผัสอย่างรวดเร็ว มีสถานที่รองรับการแยกกัก และหอพักผู้ป่วยโควิดที่เพียงพอ สะดวกได้มาตรฐาน รณรงค์ให้ทุกคน ทุกพื้นที่ เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการสุขลักษณะ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน การมีระยะห่างทางกาย งดการชุมนุม รวมถึงมีระบบเฝ้าระวังตรวจจับและคาดการณ์ความรวดเร็วของการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สถานประกอบการในการจัดทำมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังมีการเปิดให้บริการ อาทิ การตรวจวัดไข้ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างในการเข้าใช้บริการ รวมถึงให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตัวเองทั้งการอยู่ในครอบครัวและการอยู่ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ ผ่านสื่อออนไลน์และเอกสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพิ่มความเข้มงวดป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการแพทย์ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค โดยให้ส่วนราชการในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดในบริเวณที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ รถเข็นคนไข้ ห้องน้ำ เก้าอี้ เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ หากสงสัยในอาการของโรค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดทำระบบ BKK COVID-19 เพื่อช่วยคัดกรอง ให้ความรู้ และช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับคำแนะนำและการรักษาอย่างถูกวิธีและทันท่วงที โดยสามารถเข้าไปทำแบบ

ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ bkkcovid19.bangko/….go.th/ ซึ่งใช้แบบประเมินตามเกณฑ์ PUI เช่นเดียวกันกับที่แพทย์ใช้ในการสอบถามอาการเบื้องต้นเพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อประเมินผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วถ้าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงจะติดต่อลงพื้นที่เข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์และประเมินผลเพื่อทำการรักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วย แต่หากผลเป็น Positive ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ จะนำส่งผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไปเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

เพิ่มความเข้มงวดป้องกันการระบาดโรคโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ