กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มอบหน้ากากผ้าแก่สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 200,000 ชิ้น สนับสนุนบุคลากรทัพหน้าสู้ภัยโควิด-19

พฤหัส ๓๐ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๓:๑๘
กลุ่มมิตรผล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล และ คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจากกองทุน “มิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” มอบหน้ากากผ้า จำนวน 200,000 ชิ้น มูลค่า 4,000,000 บาท ให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยหน้ากากผ้าทั้งหมดนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีจะส่งมอบให้กับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเปรียบเสมือนทัพหน้าที่คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
กองทุน มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบหน้ากากผ้าแก่สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 200,000 ชิ้น สนับสนุนบุคลากรทัพหน้าสู้ภัยโควิด-19

บุคคลในภาพ (จากซ้าย-ขวา)

คุณรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน

และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผลคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับ กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19

กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มูลค่า 500 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มมิตรผล และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยปัจจุบัน กองทุนมิตรผล-บ้านปู ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมมูลค่า 180 ล้านบาท และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ โดยในอนาคต กลุ่มมิตรผล และบ้านปูฯ ยังมีความตั้งใจที่จะสานต่อพันธกิจในการนำเงินกองทุนสนับสนุน กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19” ไปช่วยเหลือและเป็นหนึ่งในกองกำลังสำคัญต่อการสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตินี้ไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

การสนับสนุนโดยกลุ่มมิตรผล (ภายใต้กองทุนกลุ่มมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19) ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดในประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลได้จัดหาและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆ อาทิ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจากเอทานอลบริสุทธ์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 400,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) รวมถึงสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ กว่า 160 องค์กร และปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก 20 ห้อง, เครื่อง CT-Scan 3 เครื่อง,เครื่องช่วยหายใจ 4 เครื่อง, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 6 เครื่อง, หน้ากากอนามัย N95 30,000 ชิ้น, หน้ากาก Surgical Mask 10,000 ชิ้น, หน้ากากผ้ามัสลิน 400,000 ชิ้น, ชุด PPE 10,000 ชุด, เตียงผู้ป่วย 32 เตียง ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

การสนับสนุนโดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ภายใต้กองทุนกลุ่มมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19)

ในขณะเดียวกัน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่จำเป็นและเร่งด่วนแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน 30 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อการสร้างและปรับปรุงห้องความดันลบ และจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ,5 ล้านบาท แก่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการจัดทำประกันชีวิตให้แก่แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศกว่า 280,000 ราย, 2 ล้านบาท แก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วมสมทบทุนในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น และจัดชุด 'ธารน้ำใจ กู้ชีวิต’ จำนวน 180,000 ชุด รวมถึงการสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดอุณหภูมิ การปรับปรุงระบบปรับอากาศสำหรับหอพักผู้ป่วย รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตนเองให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม โรงพยาบาลสนามชัยเขตและโรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี และโรงพยาบาล สทิงพระ จ.สงขลา มูลค่ารวมกว่า 13 ล้านบาท, การสั่งผลิตหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่นจำนวน 1,500,000 ชิ้น เพื่อกระจายสู่ประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเตรียมการมอบหน้ากากอนามัย N95 และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แก่โรงพยาบาลประจำอำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ชุมชนในจังหวัดปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้านการทำมาหาเลี้ยงชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี