ผู้บริหาร TCC Technology Group ร่วมแสดงความยินดีกับพันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ ในโอกาสก้าวสู่บทบาทที่ปรึกษา UIH

อังคาร ๑๒ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๓
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท TCC Technology Group นำโดยนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย)กรรมการบริหาร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางวลีพร สายะสิต (ที่ 1 จากขวา) General Manager - Corporate Communications นางสาวญาดา ชื่นชุ่ม (ที่ 1 จากซ้าย) Senior Marketing Manager บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และนายสุพิทัศน์ ส่งศิริ (ที่ 2 จากขวา) General Manager บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (ชินาทรัพย์) เข้าพบพันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ (ที่ 3 จากขวา) เพื่อร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในโอกาสก้าวสู่บทบาทใหม่ สำหรับการเป็นที่ปรึกษาบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง
ผู้บริหาร TCC Technology Group ร่วมแสดงความยินดีกับพันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ ในโอกาสก้าวสู่บทบาทที่ปรึกษา UIH

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี และยูไอเอช ถือเป็นองค์กรพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระยะยาว ในการผลักดันให้บริษัทชินาทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างสององค์กร ก้าวสู่การเป็นผู้นำการให้บริการโครงข่ายสื่อสารและโซลูชั่นไอทีคุณภาพระดับอาเซียน ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพลิกโฉมองค์กรสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยในงานดังกล่าว พันเอกเรืองทรัพย์ ได้ฝากแง่คิด “แม้ชีวิตคนเรามีเวลาจำกัด แต่เราไม่ควรจำกัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองอยู่เสมอ ซึ่งความพยายามในการเพิ่มมูลค่าเหล่านั้นจะทำให้เราพร้อมรับทุกโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต และในแง่มุมของบริษัท ผู้ประกอบการควรมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรอย่างไรให้เกิดประสิทธิผล สอดรับกับพฤติกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคหลังวิกฤติโควิด -19”

เกี่ยวกับ ยูไอเอช

ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ได้รับสัมปทานในการให้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงให้กับองค์กรธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2539 โดย UIH บริหารภายใต้กลุ่มเบญจจินดา ซึ่งมีประสบการณ์ด้านโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 50 ปี และประสบการณ์กว่า 20 ปี ในธุรกิจสื่อสารความเร็วสูง ทำให้ UIH มีความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจอย่างแท้จริงให้บริการระบบเครือข่ายความเร็วสูง และโซลูชันการสื่อสารโทรคมคมนาคมครบถ้วน ตั้งแต่เครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตระดับองค์กร บริการคลาวด์แบบครบวงจร บริการด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงบริหารจัดการระบบเครือข่าย WAN และ LAN ในองค์กรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ติดตั้งวางระบบ รวมถึงดูแลรักษาโครงข่ายสื่อสารภายในองค์กรของลูกค้า เพื่อช่วยให้การดำเนินงานทางด้านไอทีขององค์กรลูกค้ากลายเป็นเรื่องง่ายๆ ทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว เข้าถึงเป้าหมายใหม่ด้วยความมั่นใจ

ปัจจุบันมีการขยายธุรกิจเส้นทางเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ ลิมิเต็ด หรือ MIH ผู้นำการให้บริการบรอดแบนด์ระดับพรีเมียมในพม่า โดย MIH ได้รับสิทธิ์จากการไฟฟ้าย่างกุ้ง (YESC) พาดสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บนเสาไฟฟ้าทั่วเมืองย่างกุ้งเละมีแผนจะขยายไปยังเมืองเศรษฐกิจการค้าหลักต่อไปในอนาคต ณ วันนี้ MIH พร้อมให้บริการสื่อสารความเร็วสูงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แล้วด้วยมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับที่ UIH ให้บริการบรอดแบนด์ในประเทศไทย

www.uih.co.th

กลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการที่พร้อมช่วยลูกค้าตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นบริการที่คุ้มค่า และตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือรับรองโดยมาตรฐานสากลด้านการจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล ISO27001 และบนแพลทฟอร์มด์ที่รับรองด้วยมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยสำหรับ ระบบคลาวด์ CSA STAR และ PCI DSS ตลอดจนความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ครอบคลุมและ บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์ (Experienced Professionals) กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี เน้นความสำคัญในการประสาน พลังร่วมกับบริษัทอื่นๆภายใต้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น และ พันธมิตรธุรกิจในเครือข่ายระดับโลก เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย