“รมช.ประภัตร” นำคณะชาวนาพบนายกฯ เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ปี2563 พร้อมมอบข้าวสาร ๓๐ ตัน สู้โควิด

ศุกร์ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๕
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นำชาวนาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ผู้นำชาวนา เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีฯ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังนโยบายด้านข้าวของรัฐบาล พร้อมกันนี้ นายอัษฎางค์ สีหาราช ประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เป็นผู้แทนศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ มอบข้าวสารจำนวน ๓๐ ตัน ให้แก่นายกรัฐมนตรีฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ห้องสีม่วง ทำเนียบรัฐบาล
รมช.ประภัตร นำคณะชาวนาพบนายกฯ เนื่องใน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี2563 พร้อมมอบข้าวสาร ๓๐ ตัน สู้โควิด

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เห็นชอบให้วันที่ ๕ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึก ถึงความสำคัญของข้าวที่คนไทยใช้เป็นพืชอาหารหลัก รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติชาวนาที่ได้เสียสละทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจปลูกข้าวให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดมา นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานชาวนาไทย ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดอาชีพการทำนาในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ในโอกาสนั้นทั้งสองพระองค์ได้ทรงหว่านข้าว ณ ทุ่งบางเขน จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่กิจการด้านข้าวของประเทศ

ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ “รับขวัญข้าว สู่ขวัญชาวนา” ซึ่งเปรียบเสมือนเทพนารีแห่งข้าวที่คอยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม รวมทั้งเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ และเชิดชูเกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

นายประภัตร กล่าวว่า ในปี ๒๕๖๓ กรมการข้าวได้ดำเนินงานกิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐ แห่ง และเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๐ แห่ง ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๕๐ แห่ง และเพื่อเป็นการขอบคุณรัฐบาล คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนได้มีมติให้รวบรวมข้าวสารจากศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับกาสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว จำนวน ๓๐ ตัน โดยมาจากศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอบลดความขื้น ๒๐ แห่ง แห่งละ ๓๐๐กิโลกรัม ศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคัดทำความสะอาด ๒๐๐ แห่ง แห่งละ ๑๐๐ กิโลกรัม และศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์แห่งละ ๕๐ กิโลกรัม โดยมีวาระในการมอบให้แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รมช.ประภัตร นำคณะชาวนาพบนายกฯ เนื่องใน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี2563 พร้อมมอบข้าวสาร ๓๐ ตัน สู้โควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ