ก.แรงงาน จับมือเอกชน สร้างนักขับภาคเกษตร สู้ภัยโควิด-19

ศุกร์ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๕:๐๑
ณ คูโบต้าฟาร์ม (Kubota Farm) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และนายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาด และบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้
ก.แรงงาน จับมือเอกชน สร้างนักขับภาคเกษตร สู้ภัยโควิด-19

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งปิดตัวลง หรือหยุดกิจการชั่วคราว ทำให้แรงงานและประชาชนทั่วไป ต้องหยุดงานขาดรายได้ โดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันเครื่องจักรกลการเกษตรมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นเครื่องทุ่นแรงในการช่วยเหลือเกษตรกร แต่กลับต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน กพร. กระทรวงแรงงาน จึงร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการขับรถภาคการเกษตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถเกี่ยวข้าว การขับรถขุดขนาดเล็ก และการขับรถดำนา

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง เน้นฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะเริ่มต้นฝึกนำร่องในสาขาการขับรถแทรกเตอร์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มหาสารคาม พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ในอนาคตจะกระจายการฝึกอบรมให้ครบทุกจังหวัด เน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานในภาคเกษตร ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

“ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมจับมือแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แรงงานและประชาชน และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาที่กำลังขาดแคลน เพิ่มจำนวนแรงงานฝีมือทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในภาคเกษตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่ค้ำจุนประเทศให้ดำรงอยู่ได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงความร่วมือในครั้งนี้ว่า จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีความสนใจทำอาชีพเกษตรกรรม โดยจะต้องเป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์โควิด-19 เน้นการฝึกอบรมขับขี่เครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวข้าว และรถขุด ตลอดจนองค์ความรู้ในการทำเกตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสยามคูโบต้าที่ถ่ายทอดให้แก่เกษตรมาแล้วทั่วประเทศ และการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างเพียงพอ รับมือวิกฤตภัยแล้ง และเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้โรงเรียนฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตร และโรงเรียนฝึกขับรถขุดคูโบต้าที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจุบัน ได้ผลิตเกษตรกรที่มีทักษะความชำนาญกว่า 2,400 รุ่น 54,000 ราย

ก.แรงงาน จับมือเอกชน สร้างนักขับภาคเกษตร สู้ภัยโควิด-19 ก.แรงงาน จับมือเอกชน สร้างนักขับภาคเกษตร สู้ภัยโควิด-19 ก.แรงงาน จับมือเอกชน สร้างนักขับภาคเกษตร สู้ภัยโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๐๗ TWPC รับประกาศนียบัตร CAC 2 ปีซ้อน
๑๑:๕๒ บล.ไอร่า ได้รับใบประกาศฯ ต่ออายุ CAC ต่อเนื่องครั้งที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นองค์กรอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
๑๑:๐๐ SAWAD ฐานะการเงินแกร่ง กระแสเงินสดจากธุรกิจดีเยี่ยม ไร้กังวลชำระคืนหุ้นกู้ เดินหน้าขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ 25-30 ก.ค.นี้ ชูยีลด์สูงสุด
๑๑:๕๗ เอ็นไอเอเปิดกลยุทธ์ Groom - Grant - Growth - Global ขับเคลื่อนไทยสู่ชาตินวัตกรรม พร้อมเผยหนึ่งปีกับผลสำเร็จภายใต้บทบาท
๑๑:๒๑ เบลล่า ราณี แคมเปน มีสูตรลับลักชูที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาบน้ำและดูแลผิวกายใหม่ล่าสุดของ BeNice (บีไนซ์)
๑๑:๑๘ ขนมไหว้พระจันทร์ตำรับแกรนด์ จากเอราวัณ เบเกอรี่ ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
๑๑:๒๕ สามย่านมิตรทาวน์ ส่งต่อความอาร์ตให้สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร มอบโคมญี่ปุ่นสุดสร้างสรรค์กว่า 3,000 ดวง ในงาน Lantern Art Festival 2024
๑๑:๑๖ ธ.ทิสโก้ดึง 5 บลจ.ดีเบตเดือด ครั้งที่ 3 ของปี
๑๑:๕๒ ไทยเบฟ เนรมิตงานวิจิตรศิลป์สุดงดงาม ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อผลงาน สิรินบพระภูบาล
๑๑:๒๗ WEEKEND POSSIBILITIES คิง เพาเวอร์ ชวนฟินแอนด์ฟัน มันส์ทุกโมเมนต์ กับ 12 ศิลปินคนโปรด วันที่ 20 ก.ค.-29 ก.ย.67 ที่ คิง เพาเวอร์