จัดระเบียบริมบาทวิถีป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

อังคาร ๐๙ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๒
จัดระเบียบริมบาทวิถีป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด
นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะริมบาทวิถีในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยผู้ที่จะจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ขณะเดียวกันได้จัดทำแนวทางการจัดการอาหารปลอดภัย ประกอบด้วย ด้านสุขลักษณะ ตรวจสอบแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ เช่น แผงค้าอาหาร ต้องสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร มีการปกปิดอาหารป้องกันการปนเปื้อน ผู้ค้าต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และต้องใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร ด้านคุณภาพอาหาร สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ด้านผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร มีการอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครทุกราย และด้านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีการมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ยังได้จัดทำคำแนะนำและอินโฟกราฟิกด้านสุขอนามัยสำหรับการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคลิปวิดิโอ เรื่อง 6 วิธี รับมือเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับคนขายอาหาร เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ย่านถนนข้าวสาร เขตพระนคร เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี รวมถึงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยสนับสนุนให้ผู้ค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร การเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนการจำหน่าย รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย