มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

พุธ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๒๖
ร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรัฐอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมทั้งองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ผ่านมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และตู้ปันสุขส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมทั้งหมด 525 ชิ้น แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นก่อตั้งกองทุนระดับโลกมูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วโลก
มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกในวงกว้าง บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 4.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

การสมทบทุนเพื่อ “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทได้บริจาคเงิน โดยมีพนักงานมอนเดลีซร่วมสมทบทุนด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ลูกอมฮอลล์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และเค้กโซไลท์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้มอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านโครงการตู้ปันสุข และให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (iCare Thailand Foundation) รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริจาคเป็นจำนวนกว่า 350,000 ชิ้นนอกจากนี้ มอนเดลีซยังได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ประกอบด้วยชุดป้องกันการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย N95 และแว่นครอบตานิรภัย รวมทั้งหมด 525 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

คุณณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เราตระหนักถึงผลกระทบและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ด้วยเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรของเรา ซึ่งมีรากฐานมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชน เราจึงหวังว่าการสมทบทุนและมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงการมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี และการส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทย ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการสนับสนุนชุมชนในประเทศให้ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นจำนวนทั้งหมด 2,506 ลัง รวมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ซึ่งจะทำหน้าที่แจกจ่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาล 10 แห่ง สถานสงเคราะห์ 14 แห่ง โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2 แห่ง และชุมชน 2 แห่ง ซึ่งรวมถึงชุมชนผู้ยากไร้และผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แจกจะเข้าถึงประชาชนกว่า 4 หมื่นคน”

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินการตามนโยบายระดับโลกของบริษัทในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานภายในองค์กรคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก รวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก และปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายยังสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันวิกฤตขาดแคลนอาหาร

ในระดับโลก บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ยังประกาศถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 492 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุนด้านอาหารและการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก นอกจากนี้ มูลนิธิ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ยังได้ร่วมมือกับชุมชนที่มีความเสี่ยงทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ดังนี้

การลงทุนในโครงการเพื่อชุมชนที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวทั่วโลกการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานจำนวนราว 80,000 คน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านโครงการ #Impact4Good ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครระดับโลกของทางบริษัทการมอบความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมผ่านการบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับภัยพิบัติและโครงการเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mondelezinternational.com/…navirus

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๐๐ เปิดตัวหนังสือ เปลือยใจ อีจัน
๑๑:๕๒ Xinhua Silk Road: งานแสดงสินค้า Zhangshu National Traditional Chinese Materia Medica Trade Fair ครั้งที่ 52 จัดขึ้นในวันที่ 16-18 ต.ค. ณ
๑๑:๐๒ บ้านปู' เชื่อมโยงประสบการณ์พนักงานเข้ากับธุรกิจ เดินหน้าพลิกโฉม Digital HR ด้วยบริการ SAP Social Media
๑๑:๒๖ ซมโปะ ประกันภัย เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่กทม. - อยุธยา ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๑:๓๐ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) เริ่มซื้อขาย 25 ต.ค. นี้
๑๐:๐๘ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ! OPPO A53 NEW รุ่น RAM 4GB, ROM 128GB ใหม่ มอบความสนุกได้มากกว่า พร้อมเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคมนี้ ในราคา 6,499
๑๐:๑๑ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อรับมอบอาหารสนับสนุนจาก เซเว่น อีเลฟเว่น หนุนเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน เพื่อสู้ภัย
๑๐:๕๗ Aruba เปิดตัววิวัฒนาการขั้นถัดไปของสถาปัตยกรรมระบบสวิตช์
๑๐:๒๗ โซนี่ไทยเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฮมเธียเตอร์ระดับเรือธงรุ่นล่าสุด HT-A9 และ HT-A7000 มาพร้อมเทคโนโลยีเสียงเซอร์ราวด์ขั้นสุด
๑๐:๕๕ แบงค์-พบเอก ขอพักลาหน้าจอ MONO29