เกษตรกรที่ต้องการสละสิทธิเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยื่นคำร้องขอคืนสิทธิตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 63

จันทร์ ๑๕ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๐:๕๘
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกแนวทางปฏิบัติการขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) การช่วยเหลือที่ได้รับ หรือการคืนเงินช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบคำร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้แก่
เกษตรกรที่ต้องการสละสิทธิเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยื่นคำร้องขอคืนสิทธิตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 63

สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 มีนบุรี / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลาดกระบัง / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 ตลิ่งชัน / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 ทวีวัฒนาสำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง / สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งกรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ ทั้ง 21 แห่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และสาขาทุกแห่ง และสำนักงานกลางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานน้ำตาล 57 แห่งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัดส่วนกลางที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมหม่อนไหมการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอคืนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.moac.go.th และหลังจากที่เกษตรกรยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) การช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานรับคำร้องจะบันทึกคำร้องตามแบบฟอร์มเข้าระบบ และให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการรวบรวมส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ยื่นขอคืนสิทธิทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการเรียกคืนเงินต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๙ สนพ.หนองคาย เปิดห้องจัดรายกการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๐๓ พช.จัดทำหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เอื้อประโยชน์ส่วนรวม
๑๗:๔๗ สนพ.ลพบุรี ดำเนินการประเมินและรับรองออกใบวิชาชีพให้แก่ช่างไฟฟ้า 18 คน
๑๗:๕๒ สนพ.ลพบุรี ยกระดับฝีมือเพิ่มทักษะให้แก่บริษัทเด็มโก้
๑๗:๑๕ XCMG เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องชักรอก ปี 2564
๑๗:๐๒ แสนสิริเคาท์ดาวน์ เปิดประเทศภายใน 120 วัน เชื่อมั่นไตรมาส 4 เศรษฐกิจฟื้น ประกาศรับลูก เล็งปรับแผนธุรกิจ
๑๖:๕๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันการบินพลเรือน ในโอกาสได้ยกระดับเป็นสมาชิกเป็น Regional Training Center of Excellence
๑๖:๑๘ อาคเนย์ประกันภัย พร้อมจ่ายสินไหมทดแทนทันที กรณีบีเอ็มดับบลิว Z4 พุ่งข้ามเกาะกลางชนเก๋งสวิฟต์ เสียชีวิต
๑๖:๔๖ แอกซ่าประกันภัยเปิดตัวแผนประกันสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายจากยุงและโรคเขตร้อน เบี้ยเริ่มต้นเพียง 48 บาทต่อปี
๑๖:๓๙ ม.พะเยา ร่วมกับชุมชนพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ Phayao Learning City ปีที่ 2