มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

อังคาร ๑๖ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๒๔
- ร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19
มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

- มอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรัฐอื่นๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล รวมทั้งองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ผ่านมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และตู้ปันสุข

- ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมทั้งหมด 525 ชิ้น แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

- ก่อตั้งกองทุนระดับโลกมูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วโลก

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณณัฐณี เกษมรัฐกุล (ขวา) หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมบริจาคสมทบทุน “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19” พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม (กลาง) รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และเภสัชกรหญิงเพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานระบบยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกในวงกว้าง บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่างระดับโลก ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 4.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การสมทบทุนเพื่อ “โครงการเงินบริจาคโรคโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทได้บริจาคเงิน โดยมีพนักงานมอนเดลีซร่วมสมทบทุนด้วย

- การมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ลูกอมฮอลล์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และเค้กโซไลท์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้มอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านโครงการตู้ปันสุข และให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย (iCare Thailand Foundation) รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริจาคเป็นจำนวนกว่า 350,000 ชิ้น

- นอกจากนี้ มอนเดลีซยังได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ประกอบด้วยชุดป้องกันการติดเชื้อ หน้ากากอนามัย N95 และแว่นครอบตานิรภัย รวมทั้งหมด 525 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

คุณณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เราตระหนักถึงผลกระทบและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ด้วยเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรของเรา ซึ่งมีรากฐานมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชน เราจึงหวังว่าการสมทบทุนและมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงการมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี และการส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทย ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

อีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการสนับสนุนชุมชนในประเทศให้ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้บริจาคผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นจำนวนทั้งหมด 2,506 ลัง รวมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ซึ่งจะทำหน้าที่แจกจ่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาล 10 แห่ง สถานสงเคราะห์ 14 แห่ง โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2 แห่ง และชุมชน 2 แห่ง ซึ่งรวมถึงชุมชนผู้ยากไร้และผู้ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แจกจะเข้าถึงประชาชนกว่า 4 หมื่นคน”

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินการตามนโยบายระดับโลกของบริษัทในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานภายในองค์กรคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก รวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก และปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำด้านสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่ายยังสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันวิกฤตขาดแคลนอาหาร

ในระดับโลก บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ยังประกาศถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 492 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสานต่อโครงการเพื่อสนับสนุนด้านอาหารและการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก นอกจากนี้ มูลนิธิ มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ยังได้ร่วมมือกับชุมชนที่มีความเสี่ยงทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ดังนี้

- การลงทุนในโครงการเพื่อชุมชนที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวทั่วโลก

- การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานจำนวนราว 80,000 คน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านโครงการ #Impact4Good ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครระดับโลกของทางบริษัท

- การมอบความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมผ่านการบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้กับภัยพิบัติและโครงการเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mondelezinternational.com/…navirus

เกี่ยวกับมอนเดลีซ ประเทศไทย

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย คุ้กกี้ลู แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีสฟิลาเดลเฟีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับโควิด-19 มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เดินหน้าสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในไทยและทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๔๙ ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๑๔:๒๓ IMH จ่อศึกษาแผนเทคโอเวอร์ รพ.1-2 แห่ง เล็งสยายปีก รพ.ประชาพัฒน์ เข้าตลาดฯปี65 พร้อมประกาศศักดาเป็นโรงพยาบาลโควิดครบวงจร
๑๔:๑๑ DEMCO แจ่ม! คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 1,125 ล้านบาท งานระบบไฟฟ้าด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ เส้นทางบางใหญ่-บางปะอิน ดัน Backlog ทะลุกว่า 4 พันล้านบาท
๑๔:๓๓ น้ำ-ชลนที ประทับใจคุยข้ามประเทศ ลาชานา ลินช์ สายลับหญิง 007 คนแรก โน ไทม์ ทู ดาย
๑๔:๐๒ สาย Creative ห้ามพลาด!! DPU ชวนร่วมอบรมฟรีกับ Creat Talk2 รู้จัก NFT ทรัพย์สินดิจิทัล ช่องทางสร้างเงินในโลกออนไลน์
๑๔:๕๐ ซันคิสท์ยกทัพถั่วจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ เพลิดเพลินกับถั่วหลากชนิด
๑๔:๕๐ ร้านอาหารไทย ทองหล่อ ชวนคุณมารับประทานอาหารที่ร้าน พร้อมโปรโมชั่นไดอิน 4 เซตสุดคุ้ม เพียง 450 บาท เท่านั้น
๑๔:๒๔ ข่าวดี 33 ห้องสมุดประชาชน เปิดให้อ่าน อีบุ๊ก ฟรี กว่า 1,000 หัว ผ่านแอปพลิเคชัน ไฮบรารี่ ระบบห้องสมุดองค์กรที่สมบูรณ์ที่สุดของไทย หวังคลายเครียดประชาชนช่วงน้ำท่วม - โควิด
๑๔:๓๖ คาเฟ่ แคนทารี ฉลองเทศกาลฮาโลวีน เพียงแต่งชุดแฟนซีผีกุ๊กกู๋มาแบบจัดเต็ม รับทันทีสิทธิพิเศษ ส่วนลด 50% ตามสาขาที่กำหนด
๑๓:๓๑ IT SPU! อบรมออนไลน์ เพิ่มศัยกภาพคนไอที กับโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ Professional Skill ครั้งที่ 3