กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๘
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณี ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม - คันนายาว เรียกร้องให้ กทม. สั่งการไปยังทุกสำนักงานเขตวางมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตคันนายาว ที่ยังละเลยการป้องกันโรคดังกล่าวว่า สำนักอนามัยได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคันนายาว โดยจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกยุงลาย รวมทั้งส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน การกำจัดภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์ การใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะที่ยังใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้อุปโภคบริโภค เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขณะเดียวกันได้บูรณาการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนในการกำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกชุมชน ทุกสัปดาห์ ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตคันนายาว โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ รง.506 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงพิจารณาแนวทางการพ่นสารเคมี สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกยุงลาย และในบริเวณที่มีผู้ป่วยจะดำเนินการควบคุมโรคทันที ขณะเดียวกันได้มีแผนปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกเดือน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ แยกเป็นแต่ละชุมชน อีกทั้งร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 56 และอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้อง กันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องใน 42 ชุมชน สถานประกอบการ และโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค นอกจากนั้น ยังได้ร่วมสอบสวนโรคและดำเนินการตามแนวทางระบาดวิทยา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลกำหนดลงจุด GPS ควบคุมพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยหรือเคยมีการระบาด เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางป้องกันโรคต่อไป

กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ