ติงส์ ออน เน็ต รุกตลาดไอโอที โครงข่ายทั่วไทย จัด Open House ตอกย้ำทิศทางธุรกิจ ชี้ Big Data - IoT ตัวขับเคลื่อนสำคัญสู่ New Normal

จันทร์ ๑๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๙
บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.) ผู้นำบริการโซลูชั่นไอโอทีครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของทุกภาคส่วนในโลกยุค New Normal ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน จัดโอเพ่นเฮ้าส์ Open House เพื่อตอกย้ำทิศทางธุรกิจในประเทศไทย และแสดงถึงความแข็งแกร่งของเครือข่าย ติงส์ ออน เน็ตในระดับโลก จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนสำหรับไอโอที
ติงส์ ออน เน็ต รุกตลาดไอโอที โครงข่ายทั่วไทย จัด Open House ตอกย้ำทิศทางธุรกิจ ชี้ Big Data - IoT ตัวขับเคลื่อนสำคัญสู่ New Normal

ในการก้าวสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ธุรกิจต้องหันมาปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ดิจิทัล โดยมีข้อมูลเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสำเร็จ หรือที่เราให้คำนิยามว่า ข้อมูลเปรียบเสมือนเงินตราสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ขยายขีดความสามารถให้ธุรกิจแข่งขันได้ จึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีโซลูชั่นให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด และดึงมาใช้ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น ความเชี่ยวชาญด้าน Datafication หรือการใช้เทคโนโลยีโซลูชั่นเข้าถึง วิเคราะห์ และจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาลจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) ถือเป็นหัวใจสำคัญ

ปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เปิดเผยว่า “ในยุคที่ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและความได้เปรียบ ทุกภาคส่วนจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ให้เต็มที่ ก้าวข้ามข้อจำกัดที่เคยมี ไอโอที จึงเป็นคำตอบ”

เทคโนโลยีไอโอทีมีบทบาทสำคัญในการเก็บและรวบรวมข้อมูลผ่านอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ ช่วยให้องค์กรต่างๆ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักรและระบบได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกัน การนำเทคโนโลยีไอโอทีมาใช้ยังช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบบริการต่างๆ ได้ เช่น การทำระบบอัตโนมัติ การติดตามผลและเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแสดงผล เป็นต้น นอกจากนี้ ตัวระบบยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ และสามารถส่งต่อข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการทำการวิเคราะห์ชั้นสูง หรือบิ๊กดาต้าได้อีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ภายใต้การร่วมทุนของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของไทยในการดำเนินธุรกิจโครงข่าย อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) ด้วยเทคโนโลยีซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ LPWAN เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) และมีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

ปวิณ กล่าวเสริมว่า ติงส์ ออน เน็ต จะนำความเชี่ยวชาญและเครือข่ายความเป็นบริษัทชั้นนำเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตลาดไอโอทีประเทศไทย และเสริมการพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การบริการโครงข่ายสื่อสารระดับโลก การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่มีระบบมั่นคงและปลอดภัย เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ และการประกอบกิจการในรูปแบบใหม่ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ขณะนี้ โครงข่ายบริการ (Base Station) ของติงส์ ออน เน็ต ในประเทศไทย ครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 และจะขยายให้คลุมทุกจังหวัดทั่วไทยภายในสิ้นปี 2563 ตลอดจนมีเป้าหมายในการขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้วย

ติงส์ ออน เน็ต ยังเปิดตัวตราสัญลักษณ์ใหม่ในประเทศไทย ที่สะท้อนความแข็งแกร่งด้านโครงข่ายที่แข็งแกร่ง ปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ที่สามารถส่งสัญญาณได้ในระดับโกลบอลให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ ในพื้นที่มากกว่า 70 ประเทศ ทำให้อุปกรณ์ไอโอทีสามารถเชื่อมต่อกันได้จากระยะไกล โดยอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณการสื่อสารของซิกส์ ฟอกส์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแบบโรมมิ่งโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังใช้งานง่าย ประหยัดต้นทุน ประหยัดพลังงาน สามารถส่งข้อความขนาดสั้นได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้งานได้ในระยะยาวด้วยแบตเตอรี่ในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นประจำ

ด้านความแข็งแกร่งของการบริการ ปัจจุบัน ติงส์ ออน เน็ต ให้บริการเกี่ยวกับไอโอทีแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านไอโอที รวมทั้งชุดอุปกรณ์เซนเซอร์สำเร็จ แพลตฟอร์มและโซลูชั่นไอโอที อาทิเช่น Asset tracking management, การบริหารจัดการของเสีย (Waste management), สมาร์ทโซลูชั่นความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental), Smart farming, Smart city ซึ่งครอบคลุมทุกธุรกิจตั้งแต่ B2B จนถึง B2C

ทั้งนี้ บริษัท ติงส์ ออน เน็ต มุ่งหวังว่า ความแข็งแกร่ง ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการโซลูชั่น ไอโอทีครบวงจรของบริษัท จะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมชุดอุปกรณ์เซนเซอร์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลาย และต้นแบบของบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นไอโอที ที่จะช่วยให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอโอทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๘ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking January 2023
๑๗:๓๗ PQS เคาะราคาไอพีโอ 6 บาท เสนอขาย 7-9 ก.พ. พร้อมลงสนามเทรดกระดาน SET ภายในกุมภาฯ นี้ หวังเสริมศักยภาพธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง-ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
๑๗:๐๙ เคทีซีจับมือ 10 โรงแรมลักซ์ชัวรี่ เปิดตัวแคมเปญ Layers of love มอบผ้าพันคอลายพิมพ์พิเศษ ฉลองเทศกาลแห่งความรัก
๑๗:๓๗ LINE MELODY เปิดชาร์ตเพลงฮิตประจำเดือนมกราคม 2566 รับปีใหม่ด้วยแคมเปญพิเศษลุ้นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta
๑๖:๓๐ มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ ร่วมเป็นครอบครัวมาสด้า มอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าตลอดกุมภาพันธ์
๑๖:๒๒ สมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ จัดงาน SF Family Rally ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๑๖:๓๔ ทรู 5G จับมือซัมซุง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Samsung Galaxy S23 Series สมาร์ทโฟนแห่งปี พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น เปิดจองแล้วที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์
๑๖:๑๕ FTREIT โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี'66 แข็งแกร่ง! พร้อมจ่ายปันผล 0.1870 บาทต่อหน่วย เล็งทุ่ม 3,500 ล้านลงทุน พื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 2.3
๑๖:๔๖ เปอโยต์-จี๊ป ไลอ้อน ออโตโมบิล สยายปีกครั้งใหญ่ ปักหมุดย่านพระราม 5-ราชพฤกษ์ อวดโฉมโชว์รูมทันสมัย รองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๑๖:๓๘ บล.ทิสโก้ลุ้น ! เลือกตั้งหนุนหุ้นไทยทะลุ 1,700 จุดแต่โอกาสปรับขึ้นต่อจากนี้เริ่มจำกัด