โรงเรียน กทม.จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ - เตรียมพร้อมรับมาตรการผ่อนคลายสถานศึกษา

จันทร์ ๐๓ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๗
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการของสถานศึกษา โดยมีข้อพิจารณาในการผ่อนคลาย คือ ให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการเสริมที่เข้มข้นขึ้นว่า จากการประเมินสถานการณ์ ยังไม่พบการระบาดในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการคัดกรองนักเรียนอย่างเข้มข้น หากพบเด็กที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ปกครองต้องรับกลับไปพบแพทย์หรือไปสังเกตอาการที่บ้านทุกคน ขณะเดียวกันทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้จัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของเด็กนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ กทม. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษามีแผนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด กทม.ที่สอดคล้องกับการเรียนในวิถีใหม่ (New Normal) โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดความยืดหยุ่น หลากหลาย และสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ ทั้งที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้น รวมถึงสื่อการสอนออนไลน์ เว็บไซต์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คลิปวิดีโอ หนังสือ ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ ขณะเดียวกันครูผู้สอนจะต้องใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ เช่น การประเมินจากผลการปฏิบัติของผู้เรียน ได้แก่ ชิ้นงาน โครงงาน รวมถึงการนำเสนอความคิดเห็น การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนั้น โรงเรียนในสังกัด กทม. ยังได้สร้างความเข้าใจและมีระบบการบริหารจัดการดูแลนักเรียน ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน และผู้ปกครองให้มีความปลอดภัย โดยมีหนังสือประสานสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ กทม. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งนักเรียนภายในโรงเรียน การสวมหน้ากากอนามัย และรณรงค์ให้ล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ รวมทั้งประสานระหว่างหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การคัดกรอง การดูแลเฝ้าระวัง ติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ TM จัดงานทำบุญครบรอบ 19 ปี
๑๗:๒๖ LINE SHOPPING ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ส่งแคมเปญช่วยร้านค้าออนไลน์ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร ให้ค่าส่งเหลือเพียง 19
๑๗:๓๐ สนพ.พช.ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เต้นท์ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64
๑๗:๓๔ แกรนด์ ยูนิตี้ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เดินหน้ามอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก GRAND UNITY FAMILY ครอบคลุมทุกเหตุผลของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต
๑๗:๒๕ ดีอีเอส สั่งการ NT หนุนไวไฟ-ซีซีทีวี อำนวยความสะดวก รพ.สนามสู้โควิด
๑๗:๓๑ OPPO เปิดตัว OPPO Premium Service บริการเอ็กซ์คลูซีฟและเป็นมิตรที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคุณ
๑๖:๕๐ เอสซีจี เอสซีจีพี และมูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าช่วยไทยพ้นโควิด 19 ระลอกใหม่ เร่งส่งมอบเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี นวัตกรรมเพื่อสังคมจากกระดาษรีไซเคิล
๑๖:๓๖ ที่สุดแห่งปีกับบริการ Baiyoke Delivery ทุเรียนสด เกรด A การันตีมาตรฐานคุณภาพส่งออก
๑๖:๔๓ ผ่าตัดขากรรไกรในยุค NEW NORMAL ปลอดภัยกว่าที่คิด
๑๖:๑๘ แม็คโคร ผนึกกำลังซัพพลายเออร์สู้โควิดรอบใหม่ เตรียมสต็อกสินค้า ย้ำเพียงพอความต้องการ พร้อมเข้มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดทุกสาขา