วิศวะมหิดล -วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยกระดับทักษะนศ.และครูอาชีวะหนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์

จันทร์ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๒
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดย นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมี คุณอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เป็นประธานในงาน เพื่อผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนอาชีวะมีศักยภาพสู่ระดับสากล และสามารถรองรับอุตสากรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์ได้ครบวงจร ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วิศวะมหิดล -วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ยกระดับทักษะนศ.และครูอาชีวะหนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเครื่องมือแพทย์

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือกัน มีขอบเขตดังนี้

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ และร่วมกันพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรม การสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อให้นักเรียนอาชีวะมีศักยภาพสูงขึ้นทั้งสองฝ่ายยินดีสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาของอาชีวะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Reskill And Upskill) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพครูอาชีวะให้มีความรู้และทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รูปแบบการทำงานใหม่และตลาดแรงงาน ตลอดจนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC ที่มาจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve

จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยและประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงทางสุขภาพและการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมการแพทย์ สุขภาพและกำลังคนในซัพพลายเชนที่จะต้องพร้อมรองรับการผลิตและบริการในอุตสาหกรรมการแพทย์ทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือกับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถึงการสร้างบุคคลากรอาชีวะในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ โดยมีแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวะสากลและประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นภาคี ในแต่ละปีจะมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลที่ต้องการการซ่อมบำรุงหรือการปรับแต่งทางวิศวกรรมก็สามารถให้เครือข่ายอาชีวะดำเนินการซ่อมแก้ไขได้ หรือหากไม่ใช้แล้วก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีได้ ช่วยเสริมขีดความสามารถทางวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์แก่บุคคลากรของไทยในทุกระดับ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศไทยในการรองรับการขยายตัวของการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ใน EEC ที่มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Industry 4.0 นั้น การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการอย่างสูง ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอาชีวศึกษา ปี 2560 - 2579 การยกระดับแรงงานอาชีวศึกษาในอนาคตจะยึดหลักคุณภาพ ผสมผสานคุณธรรม ความร่วมมือ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และความเป็นมืออาชีพ เพื่อไปสู่การเป็นอาชีวะระดับสากล ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข และการเน้นพึ่งพาตนเองภายในประเทศซึ่งเป็นแนวโน้มของทั่วโลก นับเป็นโจทย์ในการเรียนรู้และฝึกฝนเสริมทักษะแก่บุคคลากรอาชีวะศึกษา ให้ตอบสนองวิถีใหม่ของธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ค. เคทีซีร่วมกับมาสเตอร์การ์ดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ไกด์บุ๊ค KTC Culinary Collective เล่ม 3 ณ ร้านอัคนี
๒๖ พ.ค. บจ. mai รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/ 2566 ยอดขายรวม 52,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5%
๒๖ พ.ค. บจ. ไทย ไตรมาส 1/2566 ยอดขายเติบโตดีจากการเปิดประเทศ
๒๖ พ.ค. เจมาร์ท โมบาย บุกงาน 0110 Asia Techland 2023 ตอกย้ำกลยุทธ์การเป็น Gadget Destination
๒๖ พ.ค. ก.ล.ต. สนับสนุนตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทไทยขนาดกลางและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๖ พ.ค. GGC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 ส่งสัญญาณ ครึ่งปีแรกธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ฟื้นตัว
๒๖ พ.ค. ททท. จับมือ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ Amazing Film Festival Experience เตรียมผลักดันประเทศไทยสู่ World Best Film
๒๖ พ.ค. คาราบาวกรุ๊ป ยกทัพสินค้าทั้งนอกประเทศและในประเทศ ร่วมงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2023 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ระดับโลก
๒๖ พ.ค. Spotify ปรับโฉมเพลย์ลิสต์ อินดี้ศาสตร์ (Indieology) โหมกระแสเพลงอินดี้ให้ฮอตฮิตในไทย
๒๖ พ.ค. CRG ส่งเมนูเด็ด จาก Yoshinoya และ Tenya บอกเลยสาวก อูด้ง ห้ามพลาด!!