รมช.ธรรมนัส เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบส.ป.ก.4-01 สระน้ำแก่พี่น้องเกษตรกร

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๕๗
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) สระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานแก่พี่น้องเกษตรกร และมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูและจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS (กอเปา) จ.แพร่ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และจากการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด - 19 พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
รมช.ธรรมนัส เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติและได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบส.ป.ก.4-01 สระน้ำแก่พี่น้องเกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ในวันนี้การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย มอบสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอีก จำนวน 10 ราย และมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากูและจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จำนวน 330 ชุด โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเข้ามาดูแลและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างครบวงจร เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และยกระดับคุณภาพของเกษตรกรเป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาล ในการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ เขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่นั้น มีพื้นที่ประกาศในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 485,360 ไร่ พื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 308,835 ไร่ และจะคงเหลือพื้นที่ที่ค้างจัดอีก จำนวน 19,285 ไร่ และสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น