มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการส่งเสริมดนตรี

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๐
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี “รางวัลสุกรี เจริญสุข” ประจำปี 2562 ให้กับครูเซ็ง อาบู (ครูเบเย็ง) นักดนตรี แมนโดลินชาวปัตตานี ผู้รักษามรดกเพลงของปัตตานี ที่บันทึกเรื่องราวและวิถึชีวิตไว้ในแต่ละบทเพลง โดยครู เบเย็งได้ถ่ายทอดต่อไปยังเด็กและเยาวชนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่หาได้ยากยิ่ง
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการส่งเสริมดนตรี

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ที่นำดนตรีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ กล่อมเกลาและเยียวยาจิตใจของผู้คนอย่างไร้ข้อจำกัด เพราะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะ ยังประโยชน์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนหลากหลายกลุ่มทั้งด้านสมอง ร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างคุณความดี สาขาการส่งเสริมดนตรี เพื่อสร้างกำลังใจ แก่ผู้อุทิศตนกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ในการสร้างและดำรงไว้ซึ่งดนตรีที่มีคุณค่า

รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า "กรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบรางวัล “สุกรี เจริญสุข” ประจำปี 2562 ให้กับครูเบเย็ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในฐานะตัวอย่างครูดนตรีผู้รักษาเพลงซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดินเอาไว้ โดยครูเบเย็งได้ถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดมรดกวงร็องแง็ง สอนให้เด็กได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีที่เป็นการต่ออายุเพลงผ่านจากครูเบเย็งไปถึงรุ่นหลัง นับเป็นการอนุรักษ์เพลงร็องแง็งของครูเบเย็ง ที่ได้เก็บบันทึกมรดกเพลงของปัตตานีเอาไว้คนเดียวถึง 300 เพลง เสียงดนตรีและเสียงเพลงที่ครูเบเย็งได้บันทึกไว้ในใจ 300 กว่าเพลงนั้น สามารถเล่นด้วยแมนโดลิน เป็นการบอกเล่าด้วยเสียงที่ยังมีชีวิต บอกถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นไป บอกประวัติศาสตร์ของชุมชนปัตตานี เป็นร่องรอยที่ยังอยู่อย่างมีชีวิต อยู่อย่างโหยหาอดีต ปรารถนาว่าสักวันหนึ่ง จะถูกนำบทเพลงมาบรรเลงอย่างไพเราะ สดใส และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง"

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการส่งเสริมดนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๓๑ สิงห์ เอสเตท ซื้อนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ เนื้อที่ 1,790 ไร่
๑๓:๐๑ เซ็นทรัลพัฒนา รวมพลังคนไทยเปลี่ยนกล่องกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี ที่จุดบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 25
๑๓:๒๒ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคหุ้น แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ผ่านโครงการ ปันหุ้นออมบุญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย
๑๓:๓๑ ซินเน็คฯ เชิญคนไทยร่วมโครงการ SYNNEX Together Stronger รวมใจ สู้ไปด้วยกัน บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือแพทย์
๑๓:๑๗ OR เตรียม PTT Station พระราม 2 ให้พร้อมเป็นจุดฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยาบาล รองรับได้ 1,500 คนต่อวัน
๑๓:๐๙ 12 พ.ค.นี้! CMMU ชวนถอดรหัสผู้บริโภคยุค 5.0 ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
๑๓:๒๔ DITTO เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
๑๓:๐๘ เปิดขายอย่างเป็นทางการ - 'เดอะ ฟอเรสเทียส์' โครงการเมืองที่ออกแบบทุกมิติเพื่อชีวิตสุขภาพดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
๑๓:๓๓ แกร็บ จับมือ กสิกรไทย มอบโปรฯจัดเต็ม พร้อมความอุ่นใจในการชำระเงิน ฉลองยอดใช้จ่ายผ่านแกร็บเพย์ วอลเล็ตโตกว่า 2
๑๓:๔๓ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ชวนช้อปออนไลน์สุดคุ้ม แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%