ชีวาทัย ผนึกกำลัง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เสริมความแข็งแกร่งตามแนวคิด SCG Circular Way นำร่องรีไซเคิลกระดาษจากโครงการของชีวาทัย

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๗
ชีวาทัย ผนึกกำลัง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เสริมความแข็งแกร่งตามแนวคิด SCG Circular Way นำร่องรีไซเคิลกระดาษจากโครงการของชีวาทัย สู่สิ่งของรีไซเคิลเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
ชีวาทัย ผนึกกำลัง เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เสริมความแข็งแกร่งตามแนวคิด SCG Circular Way นำร่องรีไซเคิลกระดาษจากโครงการของชีวาทัย

“CHEWA” ผนึก “เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” นำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วในคอนโดมิเนียมมารีไซเคิลเป็นของเล่นเด็ก นำร่องโครงการ “ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13” เป็นแห่งแรก พร้อมจัดสร้างห้องคัดแยกขยะให้ลูกบ้านเห็นถึงคุณค่าการคัดแยกขยะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยและลดปัญหาขยะล้นเมือง

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA กล่าวว่า บริษัทฯ จัดกิจกรรม CHEWA GOES GREEN ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านความยั่งยืน โดยได้ร่วมกับ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ต่อยอดโครงการในการนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วในคอนโดมิเนียม ภายใต้โครงการต่าง ๆ ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลเป็นของเล่นกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเด็กเพื่อใช้ในโครงการเองและขยายสู่ชุมชนโดยรอบโครงการ โดยนำร่องที่โครงการ “ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13“ เป็นแห่งแรก ก่อนขยายการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมในโครงการที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระดาษใช้แล้ว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะ พร้อมคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคม

ความร่วมมือของ CHEWA และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง คือนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่ผ่านการคัดแยกไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษและนำมาทำสินค้าต่าง ๆ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ หรือนำมาทำเป็นบ้านกระดาษ รถกระดาษ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ ฯลฯ เพื่อนำกลับมาให้คอนโดหรือบ้านจัดสรรภายในโครงการของชีวาทัย ได้ใช้ประโยชน์ หรือส่งต่อประโยชน์นี้ต่อชุมชนได้อีกด้วย ถือเป็นการทำ CSR เพื่อชุมชนของบริษัทและผู้อาศัยในโครงการร่วมกันในคราวเดียว นอกจากนี้ โครงการ “ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญ 13“ ยังเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างห้องคัดแยกขยะส่วนกลางที่ได้มาตรฐานแบบเต็มรูปแบบขึ้นในโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยไปรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้สูงสุด

ด้านนายจิระศักดิ์ แก้วอุบล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจรีไซเคิลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง กล่าวว่า แนวคิดของ SCG Circular Way คือการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้เริ่มต้นรณรงค์กับกลุ่มพนักงาน และขยายไปยังสังคมโดยรอบ รวมถึงพันธมิตรที่ดีอย่างชีวาทัย โดยมีหลักการง่าย ๆ คือการ “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” เพื่อให้ทรัพยากรสามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ทุกวันนี้มีปริมาณขยะต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ถ้าเรามีการคัดแยกไว้ ปัจจุบันมีหน่วยงาน กลุ่มความร่วมมือ หรือองค์กรหลายแห่งที่พร้อมจะรับวัสดุใช้แล้วหรือขยะเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนใช้เป็นทรัพยากรใหม่ได้ ตามหลัก Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้นำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรณรงค์เชิญชวนคนมาร่วมกันคัดแยกขยะ แล้วทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง ถ้าไม่มีถังแยกขยะส่วนกลางของหมู่บ้านหรือคอนโด ก็สามารถนำไปทิ้งที่จุด drop point หรือฝากธนาคารขยะใกล้บ้าน และไม่ต้องห่วงว่าขยะจะถูกนำไปรวมกัน เพราะจะมีหลายหน่วยงานหลายองค์กร รวมทั้งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ที่นำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วเหล่านี้ไปสร้างให้เกิดประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเราไม่แยกแล้วเอาเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วที่สามารถรีไซเคิลได้ไปรวมกับขยะเปียก เราต้องนำขยะเหล่านี้ไปทำการฝังกลับไม่ก็เผา ซึ่งมีส่วนในการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้โลกร้อนด้วย

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะนำเศษกระดาษหรือบรรจุภัณฑ์กระดาษใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและผลิตเป็นกระดาษอีกครั้งเพื่อนำมาทำสินค้าต่าง ๆ เช่น บ้านกระดาษ รถกระดาษ เฟอร์นิเจอร์กระดาษ และนำกลับมาให้คอนโดหรือบ้านจัดสรรในโครงการของชีวาทัย ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนของการเข้ามารับเศษกระดาษจากคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรนั้น ทางเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นขึ้นมาเพื่อให้สะดวกในการเรียกรถมารับเศษกระดาษเมื่อถึงปริมาณที่กำหนดได้ด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กร ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะกระดาษอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีและกระบวนการด้านการรีไซเคิลกระดาษให้กลับมาหมุนเวียนมาผลิตเป็นผลิตภัณท์จากกระดาษ และส่งคืนสิ่งดี ๆ นี้กลับคืนสู่สังคมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๕ ม.ศรีปทุม และกัลยาณมิตร โดย สโมสรนักศึกษา นำถุงสู้ๆนะ มอบให้ประชาชนในชุมชนวัดคลองเตยใน สู้ภัยโควิด-19
๑๗:๔๘ การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยไม่ใช่เรื่องปกติ รพ.หัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจและแพ็กเกจฮอร์โมนรักษา
๑๗:๐๗ กลับมาให้หายคิดถึง!! James TW ศิลปินเสียงเพราะ เจ้าพ่อเพลงบัลลาดโรแมนติก จากเกาะอังกฤษ คัมแบ็คมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ Hopeless
๑๗:๑๗ COWAY ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยCovid-19 มอบเครื่องฟอกอากาศมูลค่า 1.45 ล้านบาทแด่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๑๗:๕๘ บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ และคุณกนกพรรณ เกรียงไกรกฤษฏา ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด Solar Rooftop
๑๗:๑๔ มนัญญา สั่งกรมวิชาการเกษตรย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการเข้มงวดป้องเชื้อโควิดติดผลไม้ไปจีน
๑๗:๐๖ เจ้าพ่อ EDM Swedish House Mafia ปล่อยเพลง LIFETIME ร่วมกับ Ty Dolla $ign และ 070 Shake ต่อจากเพลง IT GETS
๑๗:๔๒ Kaspersky เผยครอบครัวในเอเชียแปซิฟิก 49% ซื้อ-เช่าดีไวซ์เพิ่มให้ลูกเรียนรู้ออนไลน์
๑๗:๓๔ MTC มอบชุดของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.สุโขทัย
๑๗:๕๕ Cytiva และ Pall Corporation ทุ่มลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ในสองปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการโซลูชันเทคโนโลยีชีวภาพที่เพิ่มขึ้น