กปภ. ดูแลคุณภาพน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ตชด. ไตรมาส 3 คืบหน้า 37 แห่ง

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๘:๐๒
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กปภ. ดูแลคุณภาพน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ตชด. ไตรมาส 3 คืบหน้า 37 แห่ง

ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร “โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” มีความคืบหน้าทั่วประเทศ 37 แห่ง

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ กปภ. ได้มีส่วนร่วมในการเข้าดำเนินงานด้านน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 37 แห่ง ทั่วประเทศ อาทิ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รร.ตชด.บ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี และ รร.ตชด.บ้านแม่ลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้เข้าดำเนินการ เพื่อรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่างน้ำ ณ โรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ รวมทั้งดูแลคุณภาพน้ำประปาที่เป็นแหล่งน้ำหลักเพื่อการบริโภคภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ทั้งนี้ กปภ. นำทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำ ส่งให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ. และพร้อมสนับสนุนให้ความรู้ คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน CSR ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนและประชาชนนอกเขตบริการ ให้ได้บริโภคน้ำดื่ม สะอาด และปลอดภัย ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๐ ก.ย. ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำรา สัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝัน สู่การเป็น Honda Smart Idol
๓๐ ก.ย. อาเจไทย ชู อมายู ในงาน FHA Expo 2022 สิงคโปร์ มุ่งผลักดันผลผลิตจากเกษตรกรไทยสู่ตลาดเอเชียและอเมริกา
๓๐ ก.ย. อาร์มาเซล เปิดศูนย์ประสบการณ์ลูกค้าแห่งแรกในสิงคโปร์
๓๐ ก.ย. เปิดประสบการณ์ เชฟเทเบิล แบบ ถึงพริก ถึงแกง กับ Po Concept Dining เชียงใหม่
๓๐ ก.ย. เมซอง แบร์เช่ ปารีส ส่งมอบขวดน้ำหอมในโครงการ From Bottle to Energy ปีที่ 4
๓๐ ก.ย. TEGH เทรดวันแรกทะยานเหนือจอง คุณสมบัติครบหุ้น Sustainable Stock - Growth Stock - Dividend Stock
๓๐ ก.ย. ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จัด 2 Festivals สุดยิ่งใหญ่ สองบรรยากาศส่งท้ายปี
๓๐ ก.ย. ผมขาวก่อนวัย สัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพ By Catherine
๓๐ ก.ย. อะบิลิตี ไดอะบีทิส โกลบอล โครงการศึกษาทดลองสำคัญในด้านการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๓๐ ก.ย. เคทีซีผนึกมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟฯ คิกออฟ โครงการ KTC Offer จัดคอร์สปันความรู้ ชีวิตดี.เริ่มต้นที่การวางแผนทางการเงิน