วธ. ร่วมกับ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ครั้งที่ ๒๔ ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๘:๕๑
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการฯ โดยมี ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ คณะทำงาน จิตอาสา ศิลปิน ครู อาจารย์ เยาวชนผู้พิการและไม่พิการ เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน
วธ. ร่วมกับ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ครั้งที่ ๒๔ ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ

นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จัดโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: รักษ์โลก รักศิลปะ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ Art for All Village ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒๔ ซึ่ง วธ.ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๒๔ ปี

กิจกรรมค่ายศิลปะสำหรับเยาวชนพิการทุกประเภท ตาบอด หูหนวก แขนขาพิการ ปัญญาอ่อน และเยาวชนที่ไม่พิการ ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการสร้างงานศิลปะจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันภายในค่ายศิลปะ โดยจัดแบ่งเป็นฐานกิจกรรมที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจและพัฒนาศักยภาพ โดยเยาวชนหมุนเวียนเข้าฐานกิจกรรมสลับสับเปลี่ยนกันไป ด้วยพลังการขับเคลื่อนของอาสาสมัครที่มีจิตอาสา โดยกิจกรรมประกอบด้วย ฐานกิจกรรมทางศิลปะ ๙ ฐานกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ ต้นไม้และดอกไม้ โดยศิลปินจิตอาสาที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายองค์กรสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมกิจกรรม อาทิ ฐานเพ้นท์ ด้วยเสน่ห์สีน้ำ สอนโดย อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์รูปลักษณ์ในธรรมชาติ ผ่านมิติบรรยากาศของสี จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานวาดเส้น สอนเทคนิคการวาดเส้น โดยอาจารย์ศักดา เอียว หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เซีย ไทยรัฐ” การ์ตูนนิสต์ชื่อดังของไทย ฐานภาพพิมพ์ สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอกพลากร และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานดนตรีเถิดชื่นใจ สอนโดย รองศาสตราจารย์โกวิทย์ ขันธศิริ และคณะ ฐานอังกะลุงอินโดนีเซีย สอนโดย ดร. ประภัสสร ว่องรัตนพิทักษ์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม อ.กุ้ง ดนตรีบำบัด ฐานเรียนรู้โลกมืด ผ่านการทำชิ้นงานศิลปะประดิษฐ์ ที่ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับสถานการณ์เป็นผู้บกพร่องทางสายตา ปิดตาทำงานพับดอกไม้ สอนโดย อาจารย์เรณู เดือนดาว อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ฐานสื่อผสม สอนโดย ศิลปินดารา ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ๒๕๕๙ และ มาร์ค-ภัทริส ณ นคร พิธีกรรายการโทรทัศน์ช่อง ๓ ฐานอาศรมศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนศิษย์เก่าค่ายศิลปะ Art for All ที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปะ และเสริมสร้างสมาธิ จนปัจจุบันสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะได้ ทั้งนี้ตลอดทั้งงานจะขับกล่อมด้วยมนต์เสียงเพลงจาก ศิลปินแผ่นเสียงทองคำ วงจันทร์ ไพโรจน์ และ ดร.ดาวใจ ไพจิตร สุจริตกุล นักร้องเพลงลูกกรุงที่มีชื่อเสียง

“การจัดกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ใช้มิติด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศิลปะ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ อันเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและสังคมอีกด้วย” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

วธ. ร่วมกับ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ครั้งที่ ๒๔ ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ วธ. ร่วมกับ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ครั้งที่ ๒๔ ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ วธ. ร่วมกับ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ครั้งที่ ๒๔ ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ วธ. ร่วมกับ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จัดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ครั้งที่ ๒๔ ใช้มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๕ อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ประกาศแต่งตั้ง ไมเคิล หยาง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมคนใหม่
๑๗:๐๖ แอสเซทไวส์ มอบคอนโดฯจักรวาล แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช ต้อนรับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 สู่ AssetWise Family
๑๖:๑๗ โซนี่ไทยพร้อมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงในตระกูล ULT Power Sound Series ครบไลน์ ชูพลังเบสหนักแน่นทุกอารมณ์เพลง
๑๖:๓๒ เอ็มจี เผยสเปค ALL NEW MG3 HYBRID เปลี่ยนนิยามรถไฮบริด นำเสนอความเป็นที่สุดใน B-segment กับจุดเด่น ประหยัดกว่า แรงกว่า กว้างกว่า ปลอดภัยกว่า พร้อมเคาะราคาอย่างเป็นทางการ
๑๖:๓๗ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ควงคุณแม่ ธนภรณ์ เวชสุภาพร ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แม่ลูกคู่แรกของ ดีนี่ ดีลักซ์ นวัตกรรมใหม่เพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ พร้อมออนแอร์ภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด 16 ก.ค.
๑๖:๒๘ เมนูซิกเนเจอร์ห้องอาหาร 'เดอะ สเตชัน' ลดสูงสุด 30%
๑๖:๐๖ ดีป้า เยือน เมืองชล ยกทัพกูรู ปั้นอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน
๑๖:๒๑ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
๑๖:๒๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
๑๖:๓๖ KGI ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลสิงห์โบรกเกอร์คัพประจำปี 2567