ครูบรรณารักษ์จากภูมิภาค ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาห้องสมุด จากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

ศุกร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๗:๓๒
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการพัฒนาห้องสมุด “รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” ให้ แก่ครูบรรณารักษ์ภูมิภาค 5 ท่าน หลังทำงานส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนมากว่า 15 ปี

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ แก่ ครูบรรณารักษ์ 5 ท่านใน 5 จังหวัด ที่อุทิศตนกว่า 15 ปี พัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของสังคมไทย

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดมากว่า 60 ปี เพื่อพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งแก่สังคม และที่ผ่านมากว่า 10 ปี สมาคมฯ ได้คัดเลือกครูบรรณารักษ์กว่า 25 คน ยกย่องให้เป็นต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ให้หันมาให้ความสนใจในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างแพร่หลายมากขึ้นในภูมิภาค

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2562 มอบให้แก่

นางนุชนี ทาตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปะอาว จ.อุบลราชธานีนางบุษบง ตองหว้าน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม จ.นครราชสีมานางพิชญา งามสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัยนางมาลี บุญเทพ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้าน

เวียงหวาย จ.เชียงใหม่ และน.ส.นัยน์ปพร พญาชน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จ.สมุทรสาคร

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕ ก.ค. KGI ได้รับใบประกาศฯ ต่ออายุ CAC ตอกย้ำความมุ่งมั่นองค์กรอย่างโปร่งใสและยั่งยืน
๑๕ ก.ค. ซินเน็คฯ ร่วมงาน TISCO Corporate Day เผยกลยุทธ์ปี 67 โตรับเทรนด์ดิจิทัล เทรนด์ AI หนุนดีมานด์แข็งแกร่ง
๑๕ ก.ค. ติว(อินเวส)เตอร์ Vol.7 UNLEASH your POTENTIAL ปลดปล่อยศักยภาพการลงทุน
๑๕ ก.ค. BRR คว้าใบรับรองต่ออายุ CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 มุ่งมั่นต้านคอร์รัปชัน สะท้อนจริยธรรมธุรกิจที่ยั่งยืน
๑๕ ก.ค. BGC เนรมิตนิทรรศการศิลปะแก้ว COLOR DIARY เผยโฉมงานศิลป์ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกในไทย
๑๕ ก.ค. Sea (ประเทศไทย) มอบบอร์ดเกมการเงิน Wishlist ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปกระจายต่อสู่ 10 โรงเรียนนำร่องในสังกัด
๑๕ ก.ค. เขตราษฎร์บูรณะแจงซ่อมฝาท่อชั่วคราวใน ซ.สุขสวัสดิ์ 26 เปลี่ยนฝาใหม่เรียบร้อยแล้ว
๑๕ ก.ค. SHU เปิดคอลเลกชั่นใหม่ SHU X ISSUE ผ่านลวดลายคลื่นทะเล ได้กลิ่นอาย Urban Throwback to the 90s!
๑๕ ก.ค. SCGC ร่วมกับจังหวัดระยอง เครือข่ายชุมชนจัดการน้ำ และจิตอาสา จัดกิจกรรม เราทำดีด้วยหัวใจ สร้าง 100 ฝาย เฉลิมพระเกียรติฯ 72
๑๕ ก.ค. กทม. เร่งตรวจสอบความแข็งแรงต้นไม้ใหญ่ในที่สาธารณะรองรับสถานการณ์ลมพายุ