ครูบรรณารักษ์จากภูมิภาค ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาห้องสมุด จากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

ศุกร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๗:๓๒
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการพัฒนาห้องสมุด “รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” ให้ แก่ครูบรรณารักษ์ภูมิภาค 5 ท่าน หลังทำงานส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนมากว่า 15 ปี

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ซึ่งคัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ แก่ ครูบรรณารักษ์ 5 ท่านใน 5 จังหวัด ที่อุทิศตนกว่า 15 ปี พัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิตที่สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของสังคมไทย

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดมากว่า 60 ปี เพื่อพัฒนาวิชาชีพห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เข้มแข็งแก่สังคม และที่ผ่านมากว่า 10 ปี สมาคมฯ ได้คัดเลือกครูบรรณารักษ์กว่า 25 คน ยกย่องให้เป็นต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัว ให้หันมาให้ความสนใจในการกระตุ้นการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างแพร่หลายมากขึ้นในภูมิภาค

รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2562 มอบให้แก่

นางนุชนี ทาตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปะอาว จ.อุบลราชธานีนางบุษบง ตองหว้าน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม จ.นครราชสีมานางพิชญา งามสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จ.สุโขทัยนางมาลี บุญเทพ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้าน

เวียงหวาย จ.เชียงใหม่ และน.ส.นัยน์ปพร พญาชน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จ.สมุทรสาคร

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๒ ฝึกอบรม การเทพื้นคอนกรีต
๑๑:๐๖ หลักสูตร ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ # 1
๑๑:๐๕ EZVIZ C8C กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารอัจฉริยะหมุนและแพลนได้รอบทิศทาง ไม่พลาดทุกรายละเอียด
๑๑:๑๕ THREL เร่งเดินหน้า New S-Curve ปั๊มรายได้สุทธิปี 64 โตกว่า 5%
๑๑:๔๕ เพิ่มรอบพิเศษ สัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ด้านความปลอดภัยการบิน
๑๑:๔๙ เรื่อง อุ่นใจ.ห่างไกลโควิด-19 คำตอบอยู่ที่ e-QLands Application
๑๑:๔๓ MR.DIY สู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 5,500,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑๑:๕๕ โออิชิ อีทโตะ เอาใจสายเกี๊ยวซ่า เปิดตัว โออิชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า ไส้หมูย่าง น้ำจิ้มแจ่วโชยุ อร่อย.แซ่บอย่างแรง
๑๑:๕๔ ทรู ส่งสุขภาพดีถึงที่ ผ่านแอป True HEALTH ผนึกทีมแพทย์อาสาชีวี จัดแคมเปญ Together We Care เคียงคู่คนไทย
๑๑:๐๗ SABINA ปรับกลยุทธ์ปั๊มยอดขายสู้ภัยโควิด-19 ระลอกสาม ผุดแคมเปญ แจกเบิ้ล ต่อยอดประกัน แพ้วัคซีน ส่งต่อความคุ้มครองหวังลูกค้าช้อปต่อเนื่อง