360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติสำหรับไมซ์

พฤหัส ๒๔ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๐๒
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ด้านสุขอนามัย ตอบโจทย์วิถีปกติสำหรับกาจัดงานไทย ซึ่ง นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึง “การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ โดยเร่งเป้าหมายการจัดโครงการจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ ว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้การจัดประชุมและนิทรรศการเป็นวาระแห่งชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนให้ความรู้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด โดยสามารถนำ MICE Hygiene Guideline เป็นแนวทางปฎิบัติที่ได้มาตรฐานทั้งผู้จัดงานและสถานที่จัดงาน โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และผ่าน ศบค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติสำหรับไมซ์

ส่วนนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ตอกย้ำว่า “ไม่เพียงแต่การกระตุ้นการจัดงานในประเทศ สสปน. ยังเร่งนำเสนอกรอบการพัฒนาระบบการติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย และ สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ในการเตรียมความพร้อม 1.) ด้านหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น 2.) เตรียมความพร้อมเรื่องกฎหมาย การขึ้นทะเบียนบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company – DMC) เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจด้านการจัดการเดินทางแบบ Special Arrangement ประสานงานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) 3.) เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร Medical Control Team, International Visitor Assistant (IVA) 4.) เตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation – CSA) 5.) หารือเรื่องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบันทึกข้อมูล และโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการข้อมูลของผู้เดินทางจากต่างประเทศ ซึ่ง สสปน. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุ่นที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 60 คน และแผนต่อไปคือการพัฒนาทีมงานบริษัทจัดการเดินทาง (Destination Management Company – DMC) และทีม International Visitor Assistant (IVA) รวมถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่พักโรงแรมที่พัก CSA (Certified Special Arrangement Accommodation – CSA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยในลำดับต่อไป”

ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลในการผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศการภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ ทีเส็บยังจะเปิดให้ดาวน์โหลด “คู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์ จัดงานอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคนิวนอร์มอล” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานประชุม, การจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล, การจัดงานแสดงสินค้า และการจัดงานอีเวนต์ นำไปปฎิบัติในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด หนังสือคู่มือแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยการจัดงานไมซ์วิถีใหม่ New Norm of MICE Hygiene Guidelines

ได้ที่ mice.kcmtiplc.com/…lang=th

360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติสำหรับไมซ์ 360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติสำหรับไมซ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์