รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก. เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๐๕

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และมอบฝายชะลอน้ำชั่วคราว บ่อจิ๋วและบัตรดินดิน แก่เกษตรกร ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

"ในวันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรจำนวน 135 ราย 160 แปลง เนื้อที่ 745-0-22 ไร่ อีกทั้งยังได้มอบฝายชะลอน้ำชั่วคราว จำนวน 10 แห่ง ซึ่งในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรจะได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีที่ดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกทั้งการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4 - 01 มามอบให้เกษตรกร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการอีกด้วย” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว    นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา (ส.ป.ก.พะเยา) มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน ประมาณ 459,254ไร่ จัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้ว จำนวน 42,099 ราย 60,013 แปลง 322,988 ไร่ โดยในวันนี้มีเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อยู่ในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 135 ราย 160 แปลง เนื้อที่ 745-0-22 ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 12 ราย 12 แปลง เนื้อที่ 4-1-03 ไร่ และที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 123 ราย 148 แปลงเนื้อที่ 740-3-19 ไร่

ต่อมา ได้เดินทางไปยังแปลงเกษตรของนางศรีนวล นามเมือง และนายบุญโฮม นามเมือง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่น้ำเงินตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน เดิมมีการทำนาข้าว เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน การเพาะเห็ด และปลูกยางพารา ภายหลังได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนต้นน้ำน่าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา จึงมีความสนใจและได้เริ่มจากพื้นที่เล็ก ๆ ข้างหลังแปลงนาขุดคลองไส้ไก่และหลุมขนมครก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในดินแล้วปลูกผักสวนครัวเอาไว้บริโภคในครัวเรือน ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นลักษณะขุดคลองล้อมรอบพื้นที่และเชื่อมต่อสระน้ำใหญ่ภายในแปลงและเลี้ยงปลากับกบในกระชัง ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาในนาข้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น