รมช.ธรรมนัส ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบล ในจังหวัดพะเยา ให้มีการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสม และได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๘

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการทำงาน และแผนการใช้ที่ดินตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จ.พะเยาว่า จากภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 72 (1) ได้กำหนดให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อมาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ ลงวันที่6 เมษายน 2561 มีแผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบ ให้สอดคล้องและเหมาะสม กับศักยภาพของพื้นที่ มีพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินตำบล จำนวน7,225 ตำบล ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบล รวม 16 ตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเนื้อที่และเป็นไปอย่างยั่งยืน

“แผนการใช้ที่ดินตำบล 16 ตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบนนั้น ทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัลโควิด - 19 จึงทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้างปัจจุบันได้ดำเนินงานสานต่อแล้ว โดยแผนทั้งหมดจะมีการพัฒนาดินและน้ำร่วมกัน เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรกรรม ซึ่งแผนทั้ง 16 ตำบลนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง ตามสภาพภูมิลำเนา ทางเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จะทำการสำรวจไปยังผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร ถึงความต้องการที่แท้จริง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืน” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินตำบลทั้ง 16 ตำบล โดยมีการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1. การก่อสร้างสระน้ำในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 23 บ่อในตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านเหล่า และตำบลเจริญราษฎร์ 2. การพัฒนาแหล่งน้ำ 11 โครงการ ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลท่าจำปี ซึ่งบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแบบการก่อสร้างจากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาไปแล้ว 3. การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบ้านสาง 4. การขยายอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลแม่ปืม ในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตร 5. อยู่ในระหว่างการจัดทำโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง” ตำบลบ้านเหล่า เพื่อเสนอต่อ คทช. จังหวัด อีกทั้งสามารถที่จะใช้ใน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้มีการเพิ่มรายได้จากภาคนอกการเกษตรแก่เกษตรกร ทั้งนี้โดยใช้ “ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ” มาสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ