โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)

ศุกร์ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๕
โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) ปีงบประมาณ 2563 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ พร้อมเสวนาแนวโน้มความต้องการตลาด และทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ภายในประเทศ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสิ่งทอเพื่อการแพทย์ (Medical Textiles) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล ภาคการศึกษา นายกสมาคม ผู้ประกอบการสิ่งทอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.ย. NT ผนึกความร่วมมือ GBDi เปิดตัวระบบ Health Link เชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
๒๓ ก.ย. พลังการตรวจสอบของผู้บริโภคสื่อ สะท้อนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล
๒๓ ก.ย. Central Food Hall Truly World Class: Travel around Asia ยกระดับแห่งการพักผ่อนที่บ้าน ช้อปสินค้า อาหาร
๒๓ ก.ย. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนเขียน Blog .กินอะไร ให้หายคิดถึง ล้นรับกระเป๋าเป้ Chulabook
๒๓ ก.ย. Elibrarycub อยู่บ้านยาวๆ ก็อ่านหนังสือจากห้องสมุดได้ง่ายๆ แบบฟรีๆ New Normal
๒๓ ก.ย. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อบรมครูเขียนแผน PLC: สร้างครูมืออาชีพ
๒๓ ก.ย. กองทุนบัวหลวงพร้อมจ่ายเงินปันผล BBASIC ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน วันที่ 1 ต.ค. นี้
๒๓ ก.ย. Awions (อาเวียนส์) เครื่องฆ่าเชื้อและปรับปรุงคุณภาพอากาศ นวัตกรรมล้ำสุดจากอิตาลี พร้อมตีตลาดไทยแล้ว
๒๓ ก.ย. พญาไท นวมินทร์ มั่นใจศักยภาพ ชู Medical Technology รักษาโรคทางสมอง พร้อมอยู่เคียงข้างดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์
๒๓ ก.ย. รายการ SAFE HOUSE บ้านลับ จับ LIVE กระแสปังสนั่นออนไลน์ทั่วโลก!!!