ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ "LEO" คืนกำไรสู่สังคม มอบทุนการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ศุกร์ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๑
ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์ LEO คืนกำไรสู่สังคม มอบทุนการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

"ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ " หรือ LEO ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมทั่วโลกมานานกว่า 30 ปี คืนกำไรสู่สังคม ส่งเสริมนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการใฝ่หาความรู้ทางการศึกษา ได้เข้าถึงโอกาสในการทำงานตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับสังคมไทย ขณะที่ นักศึกษาต่างขอบคุณ และรู้สึกดีใจ ที่ได้รับโอกาสอันดีในการเข้าทำงาน และเรียนรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงานกับบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ที่มีความมั่นคง เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา และการทำงานต่อในอนาคต

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หัวใจสำคัญของธุรกิจการให้บริการ คือ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งในอดีตธุรกิจโลจิสติกส์ จะเจอความกดดันสูง ต้องแข่งกับเวลา เพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลาและถูกต้อง ซึ่งย้อนหลังไป 5-8 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ จะประสบปัญหาเรื่องเด็กรุ่นใหม่ จะรับความกดดันในการทำงานไม่ได้ หรือ บางคนที่มีความสามารถ อดทนในการทำงาน ก็มีทางเลือกอื่น ๆ รองรับ

? ทั้งนี้ บริษัท ฯ มองเห็นถึงปัจจัยความสำเร็จของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ในการทำธุรกิจให้เป็นที่หนึ่ง รวมถึงการให้ความสำคัญกับปลูกฝังค่านิยม การทำงานที่มีระบบและการใส่ใจลูกค้า รวมถึงมีสถาบันในการผลิตบุคลากร ในการป้อนบุคลากรที่เรียนจบแล้วออกมาทำงานได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลามาฝึกงานอีก ซึ่งถือเป็นโมเดลที่น่าศึกษา ซึ่งตรงกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการผลิตบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ที่กำลังเติบโต?

สำหรับโครงการของสถาบันโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นความร่วมมือกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ในการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวกับพาณิชยนาวีขึ้นมา เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ผู้ประกอบการสนับสนุนทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี พร้อมกับดูแลค่าเทอมรวมเป็นเงิน 176,300 บาทต่อคน มีสถานที่รองรับการฝึกงานในช่วงเวลา 3 ปี และได้รับค่าจ้าง อาทิเช่น วันละ 400-600 บาท ตามระยะเวลา

"นักศึกษาที่เข้าโปรแกรมกับทาง LEO มีอยู่ 8 คน ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด โดยในช่วง 6 เดือนแรกของการฝึกงาน ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปรับตัว ส่งผลให้การทำงานในแต่ละแผนก มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง" คุณเกตติวิทย์ กล่าว และย้ำว่า โครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่า องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมผู้ที่ด้อยโอกาส ได้มีงานทำ

ขณะที่ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ต่างดีใจ และขอบคุณบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ที่สนับสนุน และริเริ่มโครงการดี ๆ ให้กับนักศึกษา ที่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา และได้งานทำกับองค์กรที่เป็นผู้นำในด้านการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรได้คลอบคลุมทั่วโลก

บริษัทมีความมั่นคงในการทำงาน
นางสาววราภรณ์ อารยาพันธ์ นักศึกษาจากจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า "รู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ตัดสินใจเข้ารับโอกาสในการฝึกงานที่บริษัทฯ โครงการสอนให้รู้จักโลจิกติกส์มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับประโยชน์อย่างมาก ทั้งเรื่องการเล่าเรียนต่อ ช่วยลดภาระให้กับทางครอบครัว ซึ่งบริษัท LEO ถือเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงในการทำงาน และเชื่อมั่นบริษัทฯที่จะเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในหน้าที่การงาน และเติบโตในสายงานด้านธุรกิจโลจิกติกส์"

ช่วยเสริมทักษะ ต่อยอดในด้านการเรียน
นางสาวธัญชนก เสือคง จากจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า "การได้ทำงานในบริษัท LEO ช่วยเสริมทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำงานในด้านโลจิสติกส์ ไปพัฒนาและต่อยอดในด้านการเรียน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้น และหวังโครงการดีๆอย่างนี้ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานควบคู่ไปด้วย"

มีความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน
นางสาวมาริน จันทปฐมอรุณ จากจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า "รู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ได้เข้าโครงการนี้ ซึ่งเดิมคิดจะเลิกศึกษาต่อ แต่รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ใฝ่ฝัน เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ ทำให้มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในสายการทำงานมากขึ้น"

ฝึกให้รู้จักแก้ไขปัญหา
นางสาวปวีณ์นุช มาสน้อย จากจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า "โครงการดี มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้ได้รับโอกาสเรียนรู้งานไปพร้อม ๆ กับการเรียน ดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้ โดยได้รับมอบหมายงานในส่วนของการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารองค์กรไปยังลูกค้าภายนอก ช่วยฝึกทักษะในเรื่องการสื่อสารกับลูกค้า รับฟัง แนะนำข้อมูล แก้ปัญหาที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าและส่งออกให้กับลูกค้า"

พร้อมเปิดกว้างในการทำงาน
นางสาววราทิพย์ ดอนเสนา จากจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า "เป็นโครงการที่ดี ที่ตอบโจทย์ในเรื่องการทำงาน พนักงานทุกแผนกในบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ กล้าแสดงออกมากขึ้น และดูแลเหมือนเป็นคนในครอบครัว หน้าที่ความรับผิดชอบล่าสุด เกี่ยวข้องการกรอกข้อมูลประเภทสินค้าที่เข้ามา จำนวนและรายละเอียดของตู้คอนเทนเนอร์ของลูกค้า โครงการนี้มีประโยชน์กับทุก ๆ คน"

LEO อยู่เคียงข้างลูกค้า แม้ในยามเกิดโควิด-19
นางสาวสุวรรณ คงคาเขตร จากจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า "ความรู้สึกแรก ดีใจมาก ๆ ที่ได้เรียนต่ออีกครั้ง ซึ่งช่วงที่พักการเรียนไว้ มองหาที่ทำงาน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอได้เรียนต่อ โครงการนี้ตอบโจทย์มาก ช่วยส่งเสริม สนับสนุนคนที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการทำงาน อย่างเช่น ช่วงเกิดโควิด-19 หลายๆประเทศปิดการเดินทางเข้าและออก ทำให้สินค้าบางประเภทไม่สามารถส่งออกได้ หน้าที่ได้รับมอบหมาย ต้องทำความเข้าใจกับลูกค้า ถึงเหตุผล และปัญหาที่สินค้าไม่ถูกจัดส่งออกไปได้ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น"

การทำงานต้องมีความละเอียด
นางสาวกัณฐิกา สร้อยมุกข์ จากจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า "เราโชคดีกว่าคนอื่นที่ได้มีโอกาส และขอบคุณทางบริษัท LEO ที่เห็นถึงศักยภาพและความสามารถที่จะทำงานให้กับบริษัทฯได้ การทำงานกับบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ในหลายด้าน อาทิเช่น มีแหล่งรองรับในการทำงานทันที ฝึกทักษะให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์เมื่อประสบกับสถานการณ์ในการทำงาน ที่ผ่านมาได้เรียนรู้ในสายงานต่างๆ และล่าสุด อยู่ในแผนกเอกสารด้านงาน Bill of Lading หรือ (B/L) ตรงนี้ สำคัญเช่นกัน ต้องมีความละเอียดและฝึกความรอบคอบในการทำเอกสาร B/L"

สอนให้เรารู้จักอดทน ฮึดสู้กับปัญหา?
นางสาวนภัสนันท์ มูลอุด จากจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า " ได้สั่งสมประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานมากยิ่งขึ้นไป ซึ่งสายงานที่ทำ ก็ตรงกับคณะที่เรียน คือ คณะพานิชยนาวีเรื่องเกี่ยวกับโลจิกติกส์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ยังสอนการใช้ชีวิต ให้รู้จักการพัฒนาตนเอง ฝึกการมีวินัยมากขึ้น รู้จักความรับผิดชอบ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รู้จักการแบ่งเวลา และสิ่งสำคัญสุดท้ายในการทำงานที่ได้รับจากบริษัทฯ คือ ต้องอดทน ต้องฮึดสู้ตลอด หากอยากชนะใจตนเอง เพื่อให้องค์กรรู้สึกภาคภูมิใจ ที่เลือกเข้าโครงการและทำงานในบริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๔ ผื่นแพ้แดด : ภัยผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน
๑๒:๒๙ ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว โรงแรมในเครือเอ็ม บี เค 7 แห่ง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว
๑๒:๕๗ แอสเซทไวส์ จับมือ ทาคาระ เลเบ็น พันธมิตรยักษ์อสังหาฯ ญี่ปุ่น ร่วมลงทุนต่อโปรเจ็กต์ที่ 4 โมดิซ วอลท์ เกษตร - ศรีปทุม มูลค่ากว่า 2,200
๑๒:๑๒ ส่องลุค 5 สาวคนดัง กับทรงผมสุดปังจากผลิตภัณฑ์ คริสทาไลซิ่ง สูตรใหม่สุดพรีเมียม ในงาน CRYSTALLIZING RADIANCE FOR
๑๑:๕๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่
๑๑:๓๓ FM จัดงาน Analyst Meeting เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 376 ล้านหุ้น
๑๑:๒๘ ซีพีเอฟ ไว้วางใจ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมมือเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
๑๑:๔๓ Automotive Summit 2024 มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน
๑๑:๐๔ รายงานความยั่งยืนประจำปีของ SolarEdge ชี้ปริมาณ CO2e ที่ลดลง 40 ล้านตันต่อปี ผ่านการใช้โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์
๑๑:๒๒ วิศวะมหิดล ประกาศความสำเร็จ Mahidol Engineering Maker Expo 2024