รมช.ธรรมนัส ติดตามโครงการ Zoning by Agri - Map พร้อมมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่พี่น้องเกษตรกรจ.นครพนม

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๖
รมช.ธรรมนัส ติดตามโครงการ Zoning by Agri - Map พร้อมมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่พี่น้องเกษตรกรจ.นครพนม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri - Map) พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) บัตรดินดีและปัจจัยการผลิต แก่พี่น้องเกษตรกร ณ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการช่วยเหลือ ส่งมอบความรู้แก่เกษตรกรเกษตรกร ให้ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของตลาด บนพื้นฐานของความสมัครใจของเกษตรกร และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

 กระทรวงเกษตรฯ มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปรับเปลี่ยนการผลิต ซึ่งในพื้นที่นี้ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว ทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว (ทำนาอย่างเดียว) ผลผลิตข้าวต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง

คันนา กระทงนา มีขนาดเล็ก ทำให้การบริหารจัดการแปลงนาลำบาก และเกษตรกรมีความสนใจทำการเกษตรแบบผสมผสาน จึงวางเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ไว้จำนวน 5 แปลง พื้นที่รวม 2,500 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการแล้ว 133 ราย โดยในพื้นที่ ต.ยอดชาด อ.วังยาง มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 500 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการ 34 ราย

?ตอนนี้ได้มีการประสานหน่วยงานร่วมบูรณาการ  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต พร้อมส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการทำการเกษตรแบบผสมผสานสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากพืชเดิมอีกด้วย? ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย 49 แปลง เนื้อที่ประมาณ 279-3-10 ไร่ บัตรดินดีและปัจจัยการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ ส.ป.ก.นครพนม มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 11 อำเภอ 40 ตำบล (ยกเว้นอำเภอเรณูนคร) เนื้อที่รวม460,548 ไร่ ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 24,170 ราย 29,526 แปลง เนื้อที่ 348,509 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น