BEST Express ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ด้วยโครงการ "จุดรับพัสดุเพื่อน้อง"

อังคาร ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๑๓
BEST Express ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ด้วยโครงการ จุดรับพัสดุเพื่อน้อง

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) หนึ่งในแบรนด์ผู้ให้บริการ รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere with you เปิดตัวโครงการ "จุดรับพัสดุเพื่อน้อง" เพื่อส่งเสริมอาชีพและความภาคภูมิใจให้กับเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ และการได้ยิน ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

มร. เจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแบรนด์ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) รับ-ส่ง พัสดุด่วนทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวจำนวนทั้งสิ้น 2,058,082 คน (ร้อยละ 3.09 ของประชากรทั้งประเทศ) ข้อมูลประชากรประเทศไทยจากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และยังมีคนพิการจำนวนมากที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะผู้พิการทางหูและตา ซึ่งเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือมากกว่าจากหลาย ๆ กลุ่ม BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) จึงได้จัดโครงการ "จุดรับพัสดุเพื่อน้อง" ซึ่งเป็นจุดรับพัสดุ Drop point ในเชิง CSR การช่วยเหลือเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ และผู้พิการทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่

"ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ BEST Express ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงแรงลงใจ เพื่อพัฒนาจุดรับพัสดุโฉมใหม่ให้กับน้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน ใช้เป็นจุดรับพัสดุ Drop point ในการฝึกประสบการณ์อาชีพครั้งนี้ และผมมองว่ารอบนี้ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพราะด้วยความสมบูรณ์แบบของการจัดตั้งจุดรับพัสดุที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ที่ปฏิบัติงานโดยผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน และที่นี่จะเป็นจังหวัดแรกในการนำร่องไปสู่การต่อยอดโมเดลแม่แบบสำหรับโครงการจัดตั้งจุดรับพัสดุโดยผู้พิการทางสายตาและการได้ยินทั่วประเทศต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ผมในฐานะตัวแทนจาก BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ต้องขอขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่าน รวมถึงเด็กนักเรียนทุก ๆ คนที่ให้ความสนใจในโครงการนี้ และผมหวังว่าโครงการนี้จะสามารถรองรับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ พร้อมสร้างรายได้และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมทุกระดับชั้นได้อีกด้วย" มร. เจสัน กล่าว

นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนคนพิการทางหู) กล่าวว่า "การจัดโครงการนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความปลื้มปิติยินดีของเหล่าผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียน ที่ BEST Express ได้เข้ามาร่วมสานฝันให้กับน้อง ๆ ผ่านโครงการ "จุดรับพัสดุเพื่อน้อง" ที่เป็นจุดรับพัสดุ Drop point เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้นักเรียน รวมถึงได้เรียนรู้ถึงระบบการขนส่งในประเทศ สามารถต่อยอดสร้างประสบการณ์อาชีพได้ในอนาคตอย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความรู้และประสบการณ์ทางสายอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้เทียบเท่าหรือเหมือนบุคคลปกติทั่วไป รวมถึงยังได้พัฒนาทักษะของนักเรียนเหล่านี้ให้มีความรู้และสามารถอยู่ร่วมเสมือนคนปกติ โดยจุดมุ่งหมายของโรงเรียนเราคือสร้างให้เด็กเป็นคนดีในสังคม และมีอาชีพมีการงานที่ดีในอนาคต"

นางสาวสุพัตรา บุญเรือง ผู้บริหาร BEST Express แฟรนไชส์ สาขาเชียงใหม่ กล่าวว่า "เราได้เปิด BEST Express แฟรนไชส์ ศูนย์บริการสาขาเชียงใหม่ มาแล้วประมาณปีครึ่ง จึงได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการทางหูและตา ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพในชุมชนของตนเองได้ในอนาคต จึงได้ทำการประสานทางโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 2 แห่ง รวมถึงได้รับการช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก BEST Express สำนักงานใหญ่ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ "จุดรับพัสดุเพื่อน้อง" ที่เป็นจุดรับพัสดุ Drop point นี้ขึ้นมา"

นางสาวศิริพร ตันทโอภา หรือ ครูน้อย ครูประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า "จากที่ตนเองเคยได้ใช้บริการขนส่งจากจุดรับพัสดุ Drop point จึงคิดว่าเด็กนักเรียนของเราสามารถทำได้ หากมีการฝึกฝนที่ดี ดังนั้นการเปิดโครงการ "จุดรับพัสดุเพื่อน้อง" ที่เป็นจุดรับพัสดุ Drop point ที่นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้นักเรียนแล้ว และเมื่อพวกเขาจบการศึกษาไป ก็จะสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างอิสระและไม่เป็นภาระให้กับใคร นี่คือความฝันทั้งของครูและของเด็กนักเรียนทุกคน ดิฉันจึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาใช้บริการเพื่อให้กำลังใจและเพิ่มประสบการณ์ให้แก่น้อง ๆ นักเรียนเหล่านี้ รวมถึงขอขอบคุณ นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง"

นางสาวศิรินทิพย์ จริยคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า "โครงการ จุดรับพัสดุเพื่อน้อง ที่จัดตั้งขึ้นครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานการตลาดเชิง CSR การช่วยเหลือเพื่อสังคมที่ได้กำหนดไว้ เพราะเราในฐานะผู้ทำธุรกิจด้านการให้บริการ ยิ่งไม่ควรมองข้ามการช่วยเพื่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องตามคอนเซ็ปวิถี "BEST Road New Life" (ขนส่งยุคใหม่ไลฟ์สไตล์ New Normal) ที่นอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว แต่เราก็ยังมุ่งบูรณาการแผนการตลาดให้สอดคล้องไปกับการช่วยเหลือเพื่อสังคมควบคู่กันไปด้วย และเกิดเป็นแนวคิดของ BEST Express ที่มุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้น"

นอกจากนี้ในระหว่างกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ Drop point เพื่อนักเรียนผู้พิการทางสายตาและการได้ยิน ภายใต้โครงการ "จุดรับพัสดุเพื่อน้อง" ทาง BEST Express ยังได้นำ "นมกล่องยูเอชทีและขนมถุง" มาบริจาคปันสุขเพื่อน้องเป็นจำนวนมาก เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้ดื่มนมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขกับการรับประทานขนมตลอดช่วงพักกลางวันตลอดการศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๑ MizuMi ตอกย้ำความปังสินค้ากลุ่มรักษาสิว จัดอีเวนต์สุดฟินกับหนุ่มๆ วง DICE ในงาน MizuMi x DICE First (Flirt) Semester Event เปิดเทอมใหม่
๐๙:๔๕ 'GDH' ร่วมกับ 'บาส นัฐวุฒิ' เปิดบริษัท 'BASK' นำพาหนังไทยไปตลาดโลก
๐๙:๑๖ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป Collab ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ออกป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ ป๊อปคอร์นรสต้มยำ จัดเซ็ทแซ่บซี๊ดคูณสองกับ 7อัพ เลมอนโซดา Combo
๐๙:๕๑ GDH LINEUP 2025 LOOK FORWARD รุก (เกิน) คาด เปิดตัวหนังเรื่องใหม่ 5 เรื่อง 5 รส ให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี ผู้กำกับ นำทัพนักแสดง ร่วมเปิดโปรเจกต์ใหม่จากปีนี้ สู่ปี
๐๙:๑๗ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2567
๐๙:๓๐ กรุงไทย กำไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2567 จำนวน 11,195 ล้านบาท เน้นดูแลคุณภาพสินทรัพย์ เดินหน้าช่วยลูกค้าแก้หนี้
๐๙:๓๘ SME D Bank ชนะใจเอสเอ็มอี รับรางวัล Money Banking Awards 2024 ประเภท 'ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอีแห่งปี 2567'ต่อเนื่อง 2
๐๙:๔๑ เรเว่ ออโตโมทีฟ มอบสิทธิพิเศษแทนคำขอบคุณลูกค้า BYD ชาร์จฟรีที่ R?VERSHARGER นานสูงสุดถึง 3 มกราคม 2568
๐๙:๓๔ วว. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง
๐๙:๐๙ สยามเซ็นเตอร์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ Siam Center Presents The Shining of YELLOW