รัฐบาล โดย วธ. จัดงาน “สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

พฤหัส ๒๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๕
รัฐบาล โดย วธ. จัดงาน สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ?สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์? เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งชมนิทรรศการ ?สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์? การแสดงชุด ?สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา แม่ฟ้าหลวง? โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแสดงชุด คารวะพระแม่ย่า จาก ๓ ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ปรีชา เถาทอง และอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี การแสดง ชุด รำอาข่าโบราณ โดยชนเผ่าอาข่า อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย การแสดงการขับร้องเพลง โดย ตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารไอคอนสยาม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ไอคอนสยาม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล มอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่ง วธ. มีนโยบายและยุทธศาสตร์หลักในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม และภาคประชาชน จัดงาน ?สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์? เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ ? ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ICON Art & Culture Space ชั้น ๘ ไอคอนสยาม

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยแบ่งเป็น ๕ โซน ได้แก่ โซนที่๑ น้อมรำลึก ?สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์? เนื่องในวาระ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะมีการประดับประดาดอกไม้นานาพันธ์จากดอยตุงอย่างงดงาม โซนที่ ๒ จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัส โดยในส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจจะจัดแสดงผ่านระบบเทคนิคพิเศษ Interactive wall screen จอใหญ่ แสดงผลการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เข้าถึงได้ง่าย และมีความตื่นตา ตื่นใจ โซนที่ ๓ การสาธิต และการประดิษฐ์ของที่ระลึกตามรอยสมเด็จย่า ได้แก่ การประดิษฐ์การ์ดจากดอกไม้แห้ง และการปักครอสติส โซนที่ ๔ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๑.การแสดงโดยกลุ่มชาติพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้แก่ ฟ้อนรำไหว้สาแม่ฟ้าหลวง รำอาข่าโบราณ ฟ้อนรำอาข่าร่วมสมัย และฟ้อนไตเก่า ๒.การแสดงโดยสมาคมศิลปินเพื่อเยาวชน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงเชิดหุ่นตอนจับนาง การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด เก็บใบชา ฟ้อนล้านนา ภูไทเรณู ฟ้อนขันดอก ฟ้อนที ระบำเปี้ยว และรำวรเชษฐ์ เป็นต้น

และโซนที่ ๕ การนำวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากชนเผ่าอาข่า ชนเผ่าไทใหญ่ และชนเผ่าลาหู่ โดยการจำลองวิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย การสาธิตของ ๓ ชาติพันธุ์ เช่น การปักผ้า การชงชา และการจำหน่ายของที่ระลึกจากธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ หรือเว็บไซต์ www.m-culture.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา ร่วมกับ บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด จัดงานวัฒนธรรมและกิจกรรมญี่ปุ่นฉลองเปิดสาขาศรีราชา
๑๖:๒๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เชิญชวนพัฒนาศักยภาพตนเอง เตรียมพร้อมก้าวสู่ยุคใหม่
๑๖:๔๔ สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า
๑๖:๒๑ รมว.แรงงาน มอบผู้ช่วยรัฐมนตรี เปิดสัมมนา กำหนดทิศทางมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2565
๑๖:๐๒ บริดจสโตนนำร่องจัดทำโครงการ Bridgestone Global Road Safety
๑๖:๕๑ สนพ.หนองคาย เตรียมแรงงานใหม่ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
๑๖:๓๐ ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ นายกสมาคมโทรคมนาคมฯ แบ่งปันมุมมอง ด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย ในงาน Giga Thailand: Broadband
๑๖:๓๒ รับมือโควิด'โอไมครอน' วิศวะมหิดล - สมาคมธุรกิจคลังสินค้าฯ หนุนยกระดับโซ่ความเย็น (Cold Chain) รองรับมาตรฐาน GSDP ขนส่งยาและวัคซีน ประกาศใช้ 1 ม.ค.
๑๖:๕๙ เที่ยงคืนระทึก มิดไนท์ ซีนิม่า สองหนังช็อกคนดู 10x10 , อะ คไวเอ็ท เพลส 4-5 ธ.ค.นี้ ช่อง MONO29
๑๖:๓๙ อิ่มอร่อยกับอาหารเกาหลีแบบไม่ต้องบินไกล ในงาน K-Food Fair 2021 in Bangkok: Korea Calling