แพคริม กรุ๊ป เปิดตัว Result-based Innovation Solutions (RIS) โซลูชัน

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๔๖
แพคริม กรุ๊ป เปิดตัว Result-based Innovation Solutions (RIS) โซลูชัน

แพคริม กรุ๊ป เปิดตัว Result-based Innovation Solutions (RIS) โซลูชันหนึ่งเดียวที่บูรณาการโซลูชันด้านนวัตกรรมทั้งหลักการและกระบวนการในการสร้างนวัตกรและผู้นำผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมจนสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้จริงๆ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรม (Innovative Culture) โดยมีเนื้อหาหลักการจากพันธมิตรระดับโลก อาทิ FranklinCovey, DPI เช่น "Job to be Done : Customer Centric Innovation" ที่คิดค้นโดยปรมาจารย์ด้านนวัตกรรม Clayton M. Christensen เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจไทยในยุค Business Transformation โดยในงานนี้มีแขกรับเชิญที่เคยนำโซลูชันและบริการจากแพคริมไปทำจริงกับองค์กรในรูปแบบต่างๆ อย่างได้ผลลัพธ์มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประกอบด้วย SCG, SCB และ Gosoft

คุณแมนรัตน์ ประดิษฐ์วงศ์สิน Senior Consultant แพคริม กรุ๊ป กล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่แพคริมซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 แห่งตลอดช่วง 28 ปีที่ผ่านมา ได้เปิดตัว "Result-based Innovation Solutions" หรือ "RIS" อย่างเป็นทางการในวันนี้ ก็เนื่องจากพันธกิจของแพคริมในการสร้างคนดีคนเก่งในแบบที่ตอบโจทย์ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Business Results) ให้กับลูกค้า และในภาวะปัจจุบันนี้ "นวัตกรรม" เป็นองค์ประกอบหรือ "จิ๊กซอว์" ชิ้นสำคัญตัวหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้แล้ว เพราะนวัตกรรมมีความสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน

ซึ่งแพคริมเชื่อว่าการสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืน ต้องทำควบคู่บูรณาการไปด้วยกัน ระหว่างการสร้างนวัตกรที่ทำงานร่วมกันได้ดี (Collaborative Innovators) กับการพัฒนาผู้นำแห่งนวัตกรรม (Innovative Leaders) รวมไปถึงสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุน (Innovative Environment) ซึ่งรวมถึงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและเครื่องมือ (Toolsets) โดยทั้งหมดนี้ แพคริมสร้างเป็น Framework ที่บูรณาการทั้ง soft และ hard skills ที่ครบถ้วนไปสู่การสร้างผลลัพธ์เรียกว่า PacRim Innovation Greatness Map เพื่อช่วยแก้ปัญหาจุดติดขัดต่างๆเกี่ยวกับนวัตกรรมในองค์กรให้ลูกค้าอย่างเห็นผลได้จริง

"วันนี้นิยามของ Innovations ไปไกลกว่าคำว่า Inventors ไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ Clayton M. Christensen ปรมาจารย์ด้านนวัตกรรมบอกว่า Innovation ที่ประสบความสำเร็จ มาจาก Job to be done (ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่บางครั้งไม่สามารถบอกออกมาได้ตรงๆ) นั่นคือถ้าเราสามารถหา Job to be done ได้ชัดเจน โซลูชันของเราก็จะตอบโจทย์"

จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Result-based Innovation Solutions ที่แพคริม ได้บูรณาการโซลูชันด้านนวัตกรรมจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ อาทิ Customer Centric Innovation จาก FranklinCovey, Systematic & Creative Thinking และ Strategic Innovation จาก Decision Processes International (DPI) , ตลอดจนการนำ Job to be done Innovation อันเป็น Framework ที่คิดค้นโดย Clayton M. Christensen มาเติมเต็มการทำ Design Thinking, Design Sprint ซึ่งแพคริมสามารถนำโซลูชันเหล่านี้มาทำให้ลูกค้า ทั้งแบบหลักสูตรมาตรฐานและการตัดวัดตัวประยุกต์โซลูชันตามโจทย์ของลูกค้าให้เหมาะสม และทำในรูปแบบทั้งการปรับ mindset การให้เครื่องมือ รวมถึงการทำโครงการนวัตกรรม การได้นำเสนอผู้บริหารจริงๆ เรียนรู้ ทดลอง ทำซ้ำ เป็น Result-base ที่วัด ROI (Return on Investment) ได้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์องค์กรในการสร้างนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อหนุนนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงอย่างมีกลยุทธ์และเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน

ดร.ศิรินทร์ชญา ปรีชาภัฎสกุล Consultant & Innovation Specialist แพคริม กรุ๊ป กล่าวว่า RIS จะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะนำมาสู่ประโยชน์ที่เชื่อมโยงตรงกับ Business Results ในสี่มิติคือ 1.การสร้าง pipeline ของสินค้าและบริการใหม่ ด้วยกระบวนการมองหา Current Explicit Needs และ Future Implicit Needs ของลูกค้า 2.การขยายฐานลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วยกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการทำความรู้จักกับ Job to be Done ของลูกค้า 3. การสร้าง Agile Teams และ 4. การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ

ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ์ Internal Instructor, Center of Expertise, SCG กล่าวว่าเนื่องจาก SCG ได้ยึดถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนนวัตกรรมต่าง ๆ หลักสูตร Job to be Done ของแพคริมจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ได้นำมาใช้เสริมกับการทำ Design Thinking และ Business Model Canvas นอกเหนือจากการพัฒนาคนทั้งในด้าน Leadership Skills และ Technical Skills ให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง

ดร.สราวุธ หลิมไชยกุล Head of HR , Gosoft (Thailand) บริษัทในเครือซีพี ออลล์ที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีและระบบไอทีของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven กล่าวว่า จากการสร้าง Innovative Culture และ Attributes 4 คุณลักษณะของ Gosoft ที่ต้องการเปิดกรอบความคิดของพนักงานและผู้บริหารให้ออกมานอกกรอบของไอที สู่การส่งมอบสินค้า บริการ หรือประสบการณ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้จริงๆนั้น ก็ได้นำเอาโซลูชันของแพคริมมาใช้ ทั้งในมุมของการพัฒนาผู้นำ และการใช้ Job To Be Done และ Design Sprint มาทำ Hackathon จนได้หลักการที่พนักงานนำกลับไปใช้จริง และทำซ้ำได้

คุณระวิวรรณ คุ้มทองมาก Vice President, Learning & Development, Digital Transformation COE, SCB Academy กล่าวว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้จับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการเปิดตัวโครงการ PMD 47 เพื่อช่วยอัพสกิลให้กับคนไทยผ่านทางแพลตฟอร์ม "พลเมืองดี(จิทัล)" ซึ่งแพคริมเป็นหนึ่งในพันธมิตรรายสำคัญที่ได้นำหลักสูตรที่เป็นเวิลด์คลาส อาทิ Customer Centric Innovation และหลักสูตรผู้นำอื่น ๆ ในแบบกระชับ สนุก ผ่านหลักการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นที่ความเข้าใจเบื้องต้น คือ Why What 80% และ How 20% เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ เข้าใจง่าย เข้าใจนำไปใช้ได้จริง รวมทั้ง platform การเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถืออย่าง PacD มามอบให้กับคนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเกี่ยวกับ PacRim Group

PacRim มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ของธุรกิจและองค์กร เพื่อปรับอัตราเร่ง
การทำทรานส์ฟอร์เมชั่นและเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจ เราเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในการพัฒนาผู้นำและการปรับวัฒนธรรมองค์กร ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำกว่า 1,000 แห่งในประเทศไทย พร้อมทีมที่ปรึกษามืออาชีพ คอนเทนต์ เทคโนโลยี และเครือข่ายจากพันธมิตรในระดับโลกของเราที่ครอบคลุมกว่า 150 ประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง