กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 เน้นป้องกัน ยับยั้ง แก้ไข และฟื้นฟู

ศุกร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๗
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 เน้นป้องกัน ยับยั้ง แก้ไข และฟื้นฟู

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มักทวีความรุนแรงในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในการนำเอาเศษซากพืช หรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นแทนการเผา

"สำหรับแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้เริ่มดำเนินงานในเบื้องต้นแล้ว แต่จะเข้มข้นขึ้นตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 มีพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก โดยเห็นชอบมาตราการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 3 มาตราการ ดังนี้ มาตราการที่ 1 การป้องกัน ด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ผ่านโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และยังต้องเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง มาตราการที่ 2 การยับยั้ง โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนข้อมูลและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการฯ ระดับจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้ง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาห้ามเผา และมาตราการที่ 3 การแก้ไข/ฟื้นฟู ลดการกระจายตัวของปัญหาฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายในอากาศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนในด้านการใช้น้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของหมอกควัน PM 2.5 ตลอดจนกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมถอดบทเรียนเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควัน เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป" ดร.ทองเปลว กล่าว

ทั้งนี้ คณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ได้มีมติรับร่างแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปี 2564 และยังมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง กลับไปทบทวนแผนปฏิบัติการและรายละเอียดต่าง ๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อให้แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๘ DarwinHealth สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Bristol Myers Squibb ในโครงการ Novel Cancer Target Discovery
๐๘:๐๐ BlockBank ดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับอุตสาหกรรมคริปโต
๐๘:๐๐ Novavax และ Gavi ทำข้อตกลงล่วงหน้า สั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ป้อนโครงการ COVAX Facility
๐๗:๔๗ เอรียา จุฑานุกาล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์กอล์ฟสตรี ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021
๐๗:๒๒ อลิอันซ์ อยุธยา ต่อยอด Healthy Living เพิ่มช่องทางให้คำปรึกษาโควิด 19 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
๐๗ พ.ค. ศลช. ส่งมอบความห่วงใย มอบหน้ากาก KN95 นวัตกรรมป้องกันโควิด-19
๐๗ พ.ค. ทรู เสริมความพร้อมการสื่อสารเต็มกำลังในโรงพยาบาลสนามศิริราช ภายใต้ โครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19
๐๗ พ.ค. Alibaba.com เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ เสริมศักยภาพผู้ส่งออกไทย เพื่อแข่งขันในตลาดโลก และฟื้นตัวจากโควิด-19
๐๗ พ.ค. ยูนิเวนเจอร์ เผยครึ่งปีแรกกำไรโต 50%
๐๗ พ.ค. Vakrangee เปิดตัวบริการออนไลน์ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงโควิด