เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง ชี้โอกาลงทุนในหุ้นจีน กับ K-CCTV กองทุนหุ้นจีน A-Shares เดียวในไทย ที่มีกลไกควบคุมความเสี่ยง

อังคาร ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๑๒
เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง ชี้โอกาลงทุนในหุ้นจีน กับ K-CCTV กองทุนหุ้นจีน A-Shares เดียวในไทย ที่มีกลไกควบคุมความเสี่ยง

เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง มองจีนยังอยู่แถวหน้า ชี้โอกาสครั้งสำคัญกับการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่านกองทุน K-CCTV รับทิศทางของจีนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ แนวโน้มการฟื้นตัวเร็วกว่าประเทศอื่น ปัญหา โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย อุตสาหกรรมยุคใหม่เติบโตดี

นางสาวศิริพร สุวรรณการ Managing Director - Financial Advisory Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง และบลจ. กสิกรไทย มองเห็นศักยภาพของตลาดหุ้นจีน A-Shares ที่จะเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับนักลงทุนได้ รวมทั้งการเปิดเสรีตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง และการที่ Morgan Stanley Capital International (MSCI) บริษัทจัดทำดัชนีราคาหุ้นชั้นนำของโลก ได้รวมหุ้นจีน A-Shares ในการคำนวณดัชนีตลาดเกิดใหม่ (MSCI Emerging Markets Index) นั่นหมายถึง การเปิดประตูให้นักลงทุนนอกประเทศจีน ทำให้มีทั้งสภาพคล่องและความเชื่อมั่นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีมากเมื่อจีนกำลังท้าทายมหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐฯ ทั้งในเรื่องของธุรกิจการค้า ตลาดการเงิน รวมทั้งเทคโนโลยี ซึ่งไม่ใช่เพียงความล้ำสมัย แต่หมายถึงการเข้าถึงข้อมูลและความมั่นคงของชาติ จึงเป็นที่มาของการออกแบบกลยุทธ์การจัดการกองทุน K-CCTV ที่มีความโดดเด่น 2 ข้อ ได้แก่

1) เป็นกองทุนหุ้นจีน A-Shares เดียวในไทยที่มีกลไกควบคุมความเสี่ยง หากตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนสูงขึ้น กองทุนสามารถเปลี่ยนมาถือเงินสดหรือตราสารหนี้ระยะสั้นเพิ่ม จึงช่วยลดความเสี่ยงขาลงได้ระดับหนึ่ง

2) สร้างผลตอบแทนจากการจัดการเชิงรุก (Active Management) ผ่านการคัดเลือกกองทุนหลักจากสองผู้จัดการกองทุนระดับโลก ที่คร่ำหวอดในตลาดหุ้นจีนและสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้ง UBS Asset Management และ Schroders ซึ่งกองทุนหลักทั้งสองมีกลยุทธ์ต่างกัน จะช่วยเพิ่มความหลากหลายในแหล่งที่มาของผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยง"

ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน K-CCTV ให้ผลตอบแทนที่ประมาณ 62% และแม้วิกฤตโรคโควิด-19 จะเริ่มต้นจากจีน แต่จีนสามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถส่งผ่านผลตอบแทนมาที่กองทุนตั้งแต่ช่วงต้นปี ที่ประมาณ 22% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

ด้าน ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาและอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากแผนกลยุทธ์ของจีนฉบับที่ 14 (ปี 2564 - 2568) มี 3 คำสำคัญ ได้แก่ 1) Dual circulation - คือใช้เศรษฐกิจภายในเป็นแกนกลางเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอก ใช้พลังการบริโภคอันมหาศาลในประเทศ สร้างเป็นวิสัยทัศน์ Globalization 2.0 หรือโลกาภิวัฒน์ยุคใหม่ เปลี่ยนจากโลกออฟไลน์สู่การค้าดิจิทัล จากการเติบโตของบริษัทขนาดใหญ่เป็นขนาดกลางและเล็ก จากบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วสู่ประเทศกำลังพัฒนา และเปลี่ยนผู้กำหนดกฎ กติกาจากสหรัฐฯ เป็นจีน เพราะกติกากำหนดโดยผู้บริโภค 2) China 5.0 - ต่อยอดเทคโนโลยีดิจิตอลสู่ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 5G และ Internet of Things จากข้อได้เปรียบที่ตลาดจีนเป็นผู้บริโภคออนไลน์ขนาดใหญ่ จึงมีข้อมูลมหาศาล และ 3) Clean energy - จีนตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องทำให้ได้ภายในปี 2603 คือจีนจะเป็นประเทศปลอดคาร์บอน (Carbon Neutrality) อย่างไรก็ตาม จีนยังมีความเสี่ยงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง วิกฤตการเงิน และเทคโนโลยีที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะมีพลังในการสร้างสรรค์แค่ไหน

ด้านผู้จัดการกองทุน นายเจีย ซ่ง จาก UBS Asset Management กล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะอยู่อีกนาน นักลงทุนไม่ควรตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ควรประมาท ความสำเร็จของการลงทุนที่ผ่านมาเกิดจากการใช้โอกาสในช่วงตลาดผันผวนเข้าสะสมหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากกลยุทธ์ของจีนที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากการเน้นภาคลงทุนสู่การบริโภคและบริการ ตัวอย่างปัจจัยขับเคลื่อนระยะยาวที่เป็นตัวบ่งชี้ธุรกิจผู้ชนะ (Long term winner) ได้แก่ 1) การยกระดับการบริโภคด้วยสินค้าคุณภาพและราคาสูงขึ้น 2) การขยายตัวของเมืองและความเจริญ 3) นวัตกรรมและการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และ 4) การรองรับตลาดผู้สูงอายุ เป็นต้น

ขณะที่ นางสาวดิออน เฉิง จาก Schroders กล่าวว่า ปีนี้ ตลาดหุ้นจีนให้ผลตอบแทนดีเพราะความสำเร็จของการควบคุมโรคโควิด-19 และเศรษฐกิจฟื้นกลับมาเร็ว ตัวเลข GDP ในอนาคตอาจดูไม่สูงเพราะแรงฉุดจากธุรกิจยุคเก่าเช่น สถาบันการเงิน และโภคภัณฑ์ แต่ธุรกิจยุคใหม่ในอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจหรือวิถีชีวิตยุคใหม่ เช่น เทคโนโลยี และการดูแลรักษาสุขภาพ จะยังเติบโตได้ดี สำหรับผลงานของกองทุนที่โดดเด่นในปีนี้มาจากการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก ที่ตอบสนองต่อการยกมาตรฐานอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าจากกรณีความขัดแย้งกับสหรัฐฯ รวมทั้งสินค้าและบริการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม"

"ภายใต้ลักษณะเฉพาะและโอกาสการเติบโตของตลาดหุ้นจีน ประกอบกับความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจ กระจายความเสี่ยง และจัดการความผันผวน จะช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาวด้วยการลงทุนในกองทุน K-CCTV" นางสาวศิริพร กล่าวปิดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๑๔ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี
๑๐:๔๕ แฟนด้อม มิว-วิน กรี๊ดหนัก B-Day เซอร์ไพรส์เต็ม LINE
๑๐:๓๔ GIT จัดสัมมนาฟรี What happens next in jewelry design? วิถีชีวิตเปลี่ยน ดีไซน์ปรับ มุมมองใหม่เพื่อทางรอด
๑๐:๑๘ 'อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์' ช่วยลดค่าครองชีพ จัดโปรฯ Buy1Get1 ชูช้อปฟินฟรี! เฟอร์นิเจอร์-ของใช้-ตกแต่งบ้าน
๑๐:๕๒ VL ส่งข่าวดี โชว์งบปี 63 ฝ่าวิกฤตทำกำไรเพิ่มเป็น 84 ล้านบาท แจกวอร์แรนต์ - จ่ายปันผลหุ้นละ 0.07 บาท
๑๐:๕๘ WICE โชว์ผลงานปี 63 ทุบสถิติใหม่ รายได้ 4,006 ล้านบาท กำไรสุทธิ 201 ล้านบาท เติบโต 224.48 %
๑๐:๑๘ เอพี ไทยแลนด์ 3 ทศวรรษเติบโตก้าวหน้า ก้าวสู่ปี '64 อย่างผู้นำ - ชู 3 ยุทธศาสตร์รับกฎกติกาโลกใหม่ สะท้อนตัวจริงในอุตสาหกรรม
๑๐:๒๗ กสิกรไทย หนุน FlowAccount สตาร์ทอัพบัญชีออนไลน์ ส่งโปรแกรมบัญชีให้ SME ใช้ฟรี มูลค่ารวม 3 ล้านบาท หวังให้ SME
๑๐:๑๘ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา คว้ารางวัล 25 โรงแรมยอดนิยมสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด จากผลโหวตเว็บไซต์ดังทริปแอดไวเซอร์
๐๙:๓๔ ทรูไอดี เอาใจสาวกเกาหลี ส่งตรงความสนุกครั้งใหม่ ของหนุ่มๆ วง WayV กับรายการเรียลลิตี้ WayVision Season2 ชมสดพร้อมเกาหลี มีซับไทย ได้แล้ววันนี้