CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2

พฤหัส ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๐๕
CDTI Volunteer Camp ครั้งที่ 2

ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับ CDTI Volunteer Camp โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการลงพื้นที่ชุมชนพัฒนาโรงเรียนและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งในปีนี้นักเรียน นักศึกษาได้เลือกพื้นที่โรงเรียนวัดหัวหว้า ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในการดำเนินกิจกรรม

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าว่า CDTI Volunteer Camp เป็นกิจกรรมที่สถาบันฯ ดำเนินการทุกปีเพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม

และให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาปฏิบัติจริงตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สำหรับปี 2563 สถาบันได้ลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนวัดหัวหว้า จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาคารและสนามเด็กเล็กไม่เอื้อต่อเรียนรู้ของเด็กเท่าที่ควร รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์นันทนาการที่ไม่เพียงพอ นักเรียน นักศึกษา จึงได้ร่วมใจกันพัฒนาให้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะกับเรียนมากขึ้น ตั้งแต่จัดห้องสุมด เปลี่ยนหลอดไป ทาสีอาคาร ห้องน้ำ สำรวจและตรวจเช็คจุดที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม ติดตั้งฝ้าเพดาน อุดรอยรั่วหลังคา การเชื่อมประตูฟุตบอล ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ และมอบหนังสือสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

ด้านนางสาววราภรณ์ วงศ์เสนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า ทีมงานทุกคนรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้ให้ ได้ร่วมแบ่งปัน และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนวัดหัวหว้าให้น้องๆ ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับการเรียนรู้ การลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนตลอด 3 วัน ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การวางแผน การแก้ไขปัญหา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้ลงมือปฏิบัติงานจริงได้นำความรู้จากการเรียนมาใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์การทำงาน รวมถึงทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งในปีต่อไปนักเรียน นักศึกษาก็ยังคงจะดำเนินกิจกรรมค่ายอาสาเพราะเรามีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ย. IMH ย้ำชัด ประกาศตัวเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจร
๒๖ พ.ย. ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัล หนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด
๒๖ พ.ย. ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ
๒๖ พ.ย. STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
๒๖ พ.ย. UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖ พ.ย. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด ศูนย์ข้อเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565
๒๖ พ.ย. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์นาว-MONO29 รวบตัว เจมส์-โบว์ สอนเป่าคาถารักจากหนัง อโยธยา มหาละลวย
๒๖ พ.ย. เปิดตัวแล้ว!! The Judge ของรายการเรียลลิตี้ระดับโลก โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์
๒๖ พ.ย. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo
๒๖ พ.ย. ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน CSE for Deaf คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียงที่ไม่ต้องใช้ภาษามือ