ดีอีเอส ระดมหน่วยงานในสังกัด "ทีโอที กสท. บจ.ไปรษณีย์" ร่วมกับ กสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำร่างแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ

อังคาร ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๔๕

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. บมจ. ทีโอที บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจ. ไปรษณีย์ไทย เข้ามาร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Co-Working Space ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการพัฒนาโดยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ โดยมีแนวทางและกรอบแผนงาน นำไปสู่การกำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาการสื่อสารของประเทศ ทั้ง 3 ด้านให้มีบริการเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดรับกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสากล อย่างยั่งยืน ตามนิยาม "การสื่อสาร" ขององค์การการค้าโลก The World Trade Organization (WTO) ประกอบด้วย 3 ด้าน คือบริการด้านโทรคมนาคม บริการด้านภาพและเสียง และบริการการส่งพัสดุและไปรษณีย์ ซึ่งการประชุมเชิง ปฏิบัติการนี้ จะร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารของประเทศ ให้มีความทันสมัย เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการสื่อสารของโลก และสามารถบูรณาการด้านการสื่อสาร ในทุกภาคส่วน และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกสถานการณ์

ดีอีเอส ระดมหน่วยงานในสังกัด ทีโอที กสท. บจ.ไปรษณีย์ ร่วมกับ กสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำร่างแผนแม่บทด้านการสื่อสารแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๒๖ JMT เปิดดีลใหญ่ต้นปี KInvesture บริษัทย่อยของ KBank เข้าถือหุ้น JAM 9.9% เพิ่มศักยภาพบริษัทบริหารสินทรัพย์การเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
๑๔:๑๗ NTSC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
๑๔:๑๓ คุณช้าง ธีรพงศ์ จันศิริ CEO ไทยยูเนี่ยนปลื้มขึ้นแท่นอันดับ 1 อุตสาหกรรมอาหาร ที่ใส่ใจความยั่งยืน พร้อมได้รับการบรรจุอยู่ใน Year Book DJSI ของ SP
๑๔:๔๕ ลิ้มลองความอร่อยคับเข่ง จัดเต็มคาราวานติ่มซำแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
๑๔:๔๗ Sea (ประเทศไทย) และ CEA ประกาศความสำเร็จโครงการ Women Made โชว์เคสผลงานผู้ประกอบการหญิง 10 แบรนด์ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและองค์ความรู้จากโครงการฯ
๑๔:๒๖ เอส เอฟ ร่วมกับ จีดีเอช ห้าห้าเก้า ส่งต่อความรักให้ผู้พิการ ดูหนัง เธอกับฉันกับฉัน พิเศษเริ่มต้น 100 บาท ที่ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ
๑๔:๒๗ ฟิลิปส์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบโคมไฟโซล่าเซลล์กว่า 300 โคม ร่วมสนับสนุนกรุงเทพมหานคร เมืองสีเขียว ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 70 ปี
๑๔:๑๙ คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5
๑๔:๔๙ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เสริมทักษะคนไทย ขับเคลื่อนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ร่วมพัฒนาหลักสูตร TU x TDA
๑๔:๓๔ SCB CIO หนุนจับตาความท้าทายGreenwashing พร้อมแนะนักลงทุนพิจารณา ESG Rating ก่อนตัดสินใจลงทุน