ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการซักซ้อมการมอบนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศ

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๕๔

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการซักซ้อมมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่ผู้บริหารและผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสื่อสารออนไลน์จากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จำนวน 11 แห่ง จาก 8 ประเทศ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การซักซ้อมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่เน้นย้ำถึงการทำงานใกล้ชิดกับประชาชน และต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมีนโยบายด้านการเกษตรและอาหารที่สนับสนุนและมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก "Thailand, Kitchen of the World" หมายถึงประเทศไทยจะเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารป้อนสู่ตลาดโลก รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของไทย และมีกรอบการทำงานในการขับเคลื่อนที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโนบาย 3S คือ Safety Security และ Sustainability ภายใต้ยุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" และได้จับมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินโครงการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ที่มีปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมกับปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปลัดเกษตรฯ เป็นประธานการซักซ้อมการมอบนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศ

นอกจากนี้ จากนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องทำให้สินค้าเกษตรและอาหารทั้งตลาดในและต่างประเทศ ให้มีการทำงานแบบ "ถูกต้อง ถูกใจ ถูกที่ และถูกเวลา" ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ "ถูกต้อง" ที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศคู่ค้า โดยใช้การเจรจาในเวทีระหว่างประเทศในการต่อรอง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาผลประโยชน์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นหลัก "ถูกใจ" จะต้องเน้นที่ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์วิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด และสร้างความพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด "ถูกที่" จะต้องมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นจากหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อจะได้ทราบว่า ควรจะไปที่ไหน เอาสินค้าอะไรที่ trade show/trade fair อย่างไร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด "ถูกเวลา" สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา การจะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ในตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุดให้ถูกเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประเทศไทยมีภาคการเกษตรที่เข้มแข็งสามารถพยุงเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศในภาวะวิกฤตนี้ ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันภาคการเกษตรอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง" นายทองเปลว กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ พ.ค. เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในศูนย์การค้าเป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
๑๒ พ.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับฝีมือแรงงานช่างบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
๑๒ พ.ค. ซีพีเอฟ ใส่ใจพลังงานหมุนเวียน รักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน
๑๒ พ.ค. ผู้ถือหุ้น PLANET เตรียมใช้สิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 13-14 และ 17-19 พ.ค.นี้
๑๒ พ.ค. Study in ZJUT ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท บริหาร วิศวะ มหาวิทยาลัยในเมืองหางโจว
๑๒ พ.ค. ออสซี่ออยล์ เปิดโมเดลธุรกิจใหม่ แฟรนไชส์น้ำมันแกลลอน
๑๒ พ.ค. 7 วิชาพิเศษที่เลือกเรียนได้! ที่ SPUIC Business Management Program
๑๒ พ.ค. Miss The Rage เพลงใหม่จาก 2 แรปเปอร์สุดฮอตขวัญใจวัยรุ่น Trippie Redd และ Playboi Carti มาพร้อม Lyric Video สุดเท่
๑๒ พ.ค. OPPO ประกาศการอัปเกรด OPPO App Market และ Gravity Plan อย่างเป็นทางการ
๑๒ พ.ค. ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รองรับสังคมแตกต่างหลากหลาย