จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand's Top และ ASEAN's Top แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2563

อังคาร ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๘

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2020 ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ 15 หมวดธุรกิจใน ประเทศไทย ประจำปี 2563 จากการคำนวณด้วยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) พัฒนาโดย ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand's Top และ ASEAN's Top แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี พ.ศ. 2563

สำหรับรางวัล ASEAN's Top Corporate Brands 2020 ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในอาเซียน ที่มีตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครองตำแหน่งเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยนับเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยมีมูลค่าแบรนด์องค์กร 26,108 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 781,938 ล้านบาท

ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด อินโดนีเซีย ได้แก่ Bank Central Asia มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 37,010 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, ฟิลิปปินส์ ได้แก่ SM Prime Holdings, Inc. มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 16,308 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, สิงคโปร์ ได้แก่ Singapore Telecommunications Limited มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 13,410 ล้านเหรียญสหรัฐฯ, มาเลเซีย ได้แก่ Public Bank Berhad มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 10,271 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเวียดนาม ได้แก่ Vietnam Dairy Products Joint Stock Company มีมูลค่า แบรนด์องค์กรสูงสุด 8,623 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ หนึ่งในผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เผยว่า "แม้ว่าปี 2563 จะมีสถานการณ์ไม่ปกติจากการระบาดของโควิด-19 แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว"

สำหรับรางวัล Thailand's Top Corporate Brands 2020 มอบให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน15 หมวดธุรกิจ โดยปีนี้มี 3 องค์กรชั้นนำรายใหม่ขึ้นรับรางวัล ได้แก่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 92,733 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์, บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 56,462 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 5,124 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจยานยนต์

ส่วนองค์กรที่ยังคงรักษาแชมป์ได้อีกหนึ่งสมัย ได้แก่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 145,577 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 137,032 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 86,999 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจธนาคาร, บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 64,753 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บริษัท บัตรกรุงไทย?จำกัด?(มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 57,060 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์, บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 50,697 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีมูลค่า แบรนด์องค์กรสูงสุด 38,121 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 27,710 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 25,547 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 20,749 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจการแพทย์, บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 8,675 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 5,796 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

นอกจากนี้ยังได้ประกาศรางวัลหอเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand Hall of Fame 2020 ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจนั้นๆ ต่อเนื่องกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2016 - 2020 ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะไม่นำกลับมาคำนวณอีกต่อไป

ด้าน ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หนึ่งในผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation กล่าวปิดท้ายว่า "เครื่องมือ CBS Valuation ทำให้ "คุณค่าแบรนด์องค์กร" สามารถระบุเป็นตัวเลขทางการเงิน สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชน ไม่เพียงเท่านี้องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายบริษัท ได้นำผลวิจัยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ช่วยชี้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาองค์กร การประกาศผลวิจัยและการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๕ มี.ค. เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๐๕ มี.ค. เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๐๕ มี.ค. SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๐๕ มี.ค. GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๐๕ มี.ค. Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๐๕ มี.ค. Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๐๕ มี.ค. ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๐๕ มี.ค. เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๐๕ มี.ค. SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๐๕ มี.ค. Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ