โครงการ "ไปรษณีย์ เพิ่มสุข" ภายใต้ "ไปรษณีย์ไทย…เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" 2563 พื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทยบ้านห้วยหมากหล่ำ

ศุกร์ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๕

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้ากิจกรรม "ส่งสุข reBOX 2564" นำชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ผลิตจากกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกว่า 71,200 กิโลกรัม ที่ได้รับจากคนไทยในแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นของขวัญปีใหม่ 2564" ส่งมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยนำร่องส่งมอบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) จ.อุดรธานี พร้อมดึงพันธมิตรร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมต่อการเรียนรู้ และเพิ่มความสุขเด็กๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

โครงการ ไปรษณีย์ เพิ่มสุข ภายใต้ ไปรษณีย์ไทยเพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 2563 พื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทยบ้านห้วยหมากหล่ำ

นายสำเริง ชื่นศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2 สายงานปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นของขวัญปีใหม่ 2564" ที่ไปรษณีย์ไทยเชิญชวนลูกค้า ประชาชนรวบรวมกล่อง/ ซองที่ไม่ใช้แล้วไปให้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ และจุดรับตามหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทย โดยไปรษณีย์ไทยได้รับกล่อง/ ซองไม่ใช้แล้วรวมกว่า 71,200 กิโลกรัม ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องพบว่า หากนำกล่องและซองเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใหม่จะช่วยลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 1,207 ต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 284,000 กิโลวัตต์ ลดคาร์บอนฟุตปริ้นต์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์และเป็นตัวการของภาวะโลกร้อนได้ 48,280 กิโลกรัม สามารถลดการใช้น้ำมันที่เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกถึง 26,980 แกลลอน นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้น้ำได้ 497,000 แกลลอน โดยแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX เป็นโครงการต้นแบบที่ไปรษณีย์ไทยจะยึดถือเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ พร้อมต่อยอดไปสู่กับกิจกรรมอื่นๆ ตามแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ส่งต่อกล่อง/ซองจากคนไทยให้ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) แปรรูปเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ซึ่งขณะนี้ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ผลิตเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบให้กับเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยไปรษณีย์ไทยจะขนส่งชุดโต๊ะเก้าอี้ไปมอบให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่ง เพื่อกระจายต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย นำร่องจัดกิจกรรม "ส่งสุข reBOX 2564" ส่งมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) จ.อุดรธานี เป็นแห่งแรก

นายสำเริง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการส่งต่อของขวัญทางด้านการศึกษาแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังได้นำหน่วยงานพันธมิตร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มาร่วมสนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) อาทิ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพัฒนาสร้างห้องน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พัฒนาสื่อการสอนสำหรับนักเรียน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลา และให้ความรู้ในการทำธนาคารปลา เพื่อให้มีโรงเรียนและชุมชนมีปลาบริโภคตลอดทั้งปี เกษตรจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว และให้ความรู้ในการขยายพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี จัดสรรน้ำ ปรับปรุงแก้ไข และบำรุงรักษาคุณภาพของน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 สนับสนุนด้านคุณภาพน้ำดื่ม ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ร่วมสนับสนุนของบริจาคให้โรงเรียน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT สนับสนุนระบบไอโอทีเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร หอพักครู ห้องน้ำ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านสภาพแวดล้อม และสื่อการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน พร้อมเป็นการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในด้านการศึกษา เทคโนโลยี การส่งเสริมอาชีพ รวมถึงในด้านสาธารณูปโภค ส่งต่อความพร้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มให้โรงเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอาคารเรียนจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปี 2564

อนึ่ง ไปรษณีย์ไทยยังได้เตรียมกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขและของขวัญให้คนไทยในทุกพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 หลากหลายรูปแบบ อาทิ การช่วยขน ช่วยขายสินค้าเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย - รายได้ พร้อมสนับสนุนให้คนไทยสามารถเลือกซื้อของดีได้จากผู้ผลิตทั่วประเทศ การอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งและการสื่อสารด้วยมาตรฐานที่มีความรวดเร็วปลอดภัย เข้าถึงทุกพื้นที่โดยไม่มีวันหยุด รวมถึงการเพิ่มระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลในด้านงานบริการ เพื่อตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ ในฐานะเพื่อนแท้ของคนไทยอย่างแท้จริง นายสำเริง กล่าวปิดท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๓ ธ.ค. ม.มหิดล เตรียมปรับโฉม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สู่พื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๐๓ ธ.ค. สนพ.นค. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการบัญชี
๐๓ ธ.ค. ไปรษณีย์ไทยแจ้งเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2564
๐๓ ธ.ค. ออโต้แบคส์ จับมือ เทคนิคนครราชสีมา พัฒนาฝีมือเด็กอาชีวะ
๐๓ ธ.ค. โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo
๐๓ ธ.ค. เตรียมแซ่บไฟลุกเวที โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ คว้าลูกเกด เมทินี เฟ้นนางแบบเดินเฉิดฉายบนรันเวย์
๐๓ ธ.ค. Florasis เปิดตัวเพลงโปรโมทแบรนด์ฉบับสากล ขับร้องโดยนักร้องขวัญใจ โจว เซิน
๐๓ ธ.ค. COMMANDER ซัดหนัก! กลับมาพร้อมเพลงใหม่ ภักดีกว่า ใส่เต็มความเดือดพล่านแบบสาแก่ใจ!
๐๓ ธ.ค. คริสปี้ ครีม ส่งขบวนความน่ารัก ฮอลิเดย์ โดนัท ฉลองเทศกาลแห่งความสุข
๐๓ ธ.ค. 'เอส แอนด์ พี' เผยภาพรวมความสำเร็จฝ่าวิกฤตโควิด ตั้งเป้าขยายอาณาจักรอาหารและเบเกอรี่รูปแบบใหม่ปี 2565!!