คทช. เร่งจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนที่จังหวัดน่าน

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๐

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา มอบหมายนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และคณะ ได้เดินทางไปมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน

คทช. เร่งจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนที่จังหวัดน่าน

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเป็นการจัดให้แก่ราษฎรที่ครองครองทำกินอยู่เดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เป็นนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม กระจายสิทธิการถือครองให้ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดที่ดินของชุมชน การดำเนินการดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเป็นการจัดให้แก่ราษฎรที่ครองครองทำกินอยู่เดิมโดยจัดสรรให้ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการ คทช. กำหนด ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่

ซึ่งวันนี้ได้มีการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทในลักษณะแปลงรวมโดยเป็นกลุ่มหรือชุมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในรูปแบบสหกรณ์ในลักษณะแปลงรวม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดน่าน รวม 4 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอนาน้อย อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และ อำเภอเชียงกลางโดยมีราษฎรที่จะได้รับสมุดประจำตัวคทช. จำนวน 1,000 ราย จำนวนพื้นที่ 1,787 แปลง ซึ่งประกอบด้วย ราษฎรในท้องที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย, ตำบลเป้อ อำเภอเชียงกลาง, ตำบลตาชุม อำเภอท่าวังผา และตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน อันเป็นการแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินด้วยการกระจายสิทธิ์การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมส่งผลให้ราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินดังกล่าว มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๓๕ พา #ช้อปห้างทิพย์ ใน V-Avenue.Co powered by AIS 5G แหล่งรวมศูนย์การค้าเสมือนจริงแห่งแรกของโลก แค่คลิกก็ได้ทุกสิ่งที่ต้องการครบ!
๑๖:๑๓ รายการ @TuesLIVE พลิกรูปแบบการแบ่งปันน้ำใจยุคใหม่ง่ายแค่ปลายนิ้ว ส่งแคมเปญสร้างสรรค์ ร่วมด้วย ช่วยโควิด-19
๑๖:๒๗ ห้างเซ็นทรัล ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล มอบสิทธิพิเศษและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่
๑๗:๓๐ บทความสัมภาษณ์พิเศษ สินค้าคอยล์จุดระเบิด เดลฟาย เมลเมด คูลาชี่ ผู้อำนวยการธุรกิจ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย
๑๖:๓๖ จีน่า-ญีนา และ จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ กับแฟชั่นเซตปกBride Magazine Vol.36.2
๑๖:๐๖ เปิดฝัน! จากความชอบด้านภาษา สู่สจ๊วต Air Asia กับ อุ่น ณภพ ขุนพลสิริ
๑๖:๑๔ Tales Runner จัดเต็มกิจกรรมเดือนพฤษภาฯ พร้อมเตรียมฉลองครบรอบ 14 ปี เร็วๆนี้
๑๖:๒๗ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดประมูลสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 69 อัตรา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑๖:๓๔ สนพ.แพร่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันฝีมือแรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
๑๖:๓๖ ใครอกหักฟังเพลงนี้ Astronomy ซิงเกิลใหม่จาก Conan Gray ศิลปินลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไอริช ขยี้ความเจ็บจี๊ด กรีดลึก จนกระแทกใจเหล่า GEN