ทีโอที มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ "เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์กับ TOT mobile SIM for Learn"

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๔๙

นายศุภชัย ตั้งวรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและ บริหารงานกลาง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ "เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn" สำหรับกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอครั้งนี้ (จัดขึ้นภายใต้โครงการ TOT Young Club) ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3 บมจ.ทีโอที สนญ.แจ้งวัฒนะ

ทีโอที มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นหัวข้อ เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์กับ TOT mobile SIM for Learn

การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn" เป็นอีก หนึ่งกิจกรรมที่ ทีโอที ได้ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย ส่งคลิปวิดีโอ เข้าประกวดในหัวข้อ "เรียนรู้ง่าย แค่ออนไลน์ TOT mobile SIM for Learn" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท ซึ่งมีนักเรียนในโครงการ TOT Young Club จากทั่วประเทศ ส่งคลิปเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

นายศุภชัย ตั้งวรชัย กล่าวว่า "เยาวชนที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นในสังคม กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ช่วยขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยหันมารู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น สามารถใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว และนำมาใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ ในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการใช้สังคมออนไลน์ในมุมสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์"

สำหรับผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ประกอบด้วย  รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร  ทีมโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ ชุมชนลำพะยา จ.ยะลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 1. ทีม ปัง นาโยงเหนือ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ชุมชนนาโยงเหนือ จ.ตรัง 2. ทีม บุญส่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 3. ทีม เด็กรุ่นใหม่ก้าวไกลเทคโนโลยี โรงเรียนคูเมืองวิทยา ชุมชนบ้านกุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 1. ทีม Ads. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 2. ทีม TYC Potisarn โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กทม. 3. ทีม Boy&Girl T.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ชุมชนเทศบาล 4เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง 4. ทีม ศ.ธ.ว. โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ชุมชนหนองมะแซว จ.ร้อยเอ็ด 5. ทีม 3 times โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (เทศบาล4) ชุมชนเทศบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร 1. ทีม Kathuwittaya (ทีม1) โรงเรียนกะทู้วิทยา ชุมชนกะทู้ จ.ภูเก็ต 2. ทีม Kathuwittaya (ทีม2) โรงเรียนกะทู้วิทยา ชุมชนกะทู้ จ.ภูเก็ต 3. ทีม จิ๋วแต่แจ๋ว 4G+ โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ชุมชนกะเปอร์ จ.ระนอง 4. ทีม นายวันชัย โมบาย โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี 5. ทีม C STUDIO โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี 6. ทีม สื่อๆ สตูดิโอ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี 7. ทีม P3 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี 8. ทีม Galaxy T.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4เทศบาล นครลำปาง จ.ลำปาง 9. ทีม Nk Team โรงเรียนเนินเขารัฐประชานุเคราะห์ ชุมชนลาวเวียงบ้านเนินขาม จ.ชัยนาท 10. ทีม Chicken wings โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 11. ทีม PTT โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 12. ทีม Getting the black view โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 13. ทีม ไหม้กว่านี้ก็สุกแล้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 14. ทีม GeniusBrr โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชุมชนตลาดบ้านใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา 15. ทีม บ้านชุมโค GenZ โรงเรียนปะทิววิทยา ชุมชนชุมโค จ.ชุมพร 16. ทีม โดนใจ รักจริง #SIM TOT# โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ชุมชนบ้านทรายขาว จ. ปัตตานี 17. ทีม สุดปัง ๆ TOT For Learn โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ชุมชนบ้านทรายขาว จ. ปัตตานี 18. ทีม Mc Channel (ทีม1) โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ชุมชนบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร 19. ทีม Mc Channel (ทีม2) โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ชุมชนบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก