ดีอีเอส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF)ภายใต้หัวข้อ "Cross - border data flows in Thailand" ผ่านระบบการประชุมทางไกล

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๓

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ของ WEF ภายใต้หัวข้อ "Cross - border data flows in Thailand" ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒ ตามกำหนดการจัดการประชุมฯ ในปี ๒๕๖๓ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และอินเดีย

ดีอีเอส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก (WEF)ภายใต้หัวข้อ Cross - border data flows in Thailand ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในโอกาสนี้ ได้ร่วมเป็นผู้แทนกล่าวในช่วง Opening Panel ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย รวมถึงการดำเนินงานและมาตรการต่าง ๆ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ที่ถือเป็นตัวเร่งในการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาด้าน Digital Trust ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมในระบบนิเวศทางดิจิทัลและสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวสนับสนุนกลไกการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน เช่น APEC, CBPR และมาตรฐานระหว่างประเทศต่าง ๆ ผ่านการบังคับใช้กฎหมายลำดับรอง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการยกร่างกฎหมาย แนวทางการดำเนินงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นธรรมาภิบาลการไหลเวียนของข้อมูล (data flow governance) ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงฯ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริม  เศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล         

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๗ ปตท.สผ. ค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ ในโครงการซาราวักเอสเค 417 นอกชายฝั่งมาเลเซีย
๑๖:๐๙ แฟนพันธุ์แท้อาหารญี่ปุ่นห้ามพลาด 2-4 มีนาคม 2564 เทศกาลบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นณ ห้องอาหาร แทพเพสทรี โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
๑๖:๐๗ TikTok จับมือ Pomelo ส่งคอลเลกชั่นสตรีทแวร์สุดปังในธีม Be Bold Be YOU ครั้งแรกด้วยลายปริ้นท์โลโก้ TikTok
๑๖:๓๘ TikTok จับมือ Pomelo สร้างมิติใหม่ของการ Collaboration เปิดตัวแคมเปญ #BeBoldBeYou
๑๖:๕๓ จับมือยกระดับการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย
๑๖:๐๖ ฉลองก้าวสู่ปีที่ 50 BDMS รพ.กรุงเทพ ชู 4 มาตรการมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการรักษา เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดี ด้วยมาตรฐาน
๑๖:๔๙ สพร. 12 สงขลา จัดอบรมเทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย เชฟผู้ปฏิบัติงานพร้อมลดความสูญเสียของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการขนส่ง
๑๖:๑๖ อนันดาฯ จัดหนัก!! เปิดตัวแคมเปญ #อนันดาทุบไม่ยั้ง ผ่อนให้นาน 36 เดือน! ในราคาที่ดีที่สุด
๑๖:๔๙ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58 โปรโมชั่นโรงแรม X2, X2 Vibe, Away
๑๖:๒๑ อีริคสันได้รับเลือกเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย 5G สำหรับผู้ให้บริการด้านสื่อสาร ตามรายงานของ Gartner Magic Quadrant ประจำปี