บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "เพาเวอร์กรีน" ครั้งพิเศษ พา "นิว ชัยพล" ตะลุยป่าแก่งกระจาน แสดงพลังรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมอาสา

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๐

การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถเริ่มต้นและเข้ามามีส่วนร่วมได้เหมือนกันหมด ด้วยเหตุนี้ "บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)" ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสานต่อการสร้างสรรค์ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 'เพาเวอร์กรีน' ในรูปแบบพิเศษขึ้นภายใต้ธีม "Jungle Rumble - เสียงก้องจากป่าลึก" คัดเลือกเยาวชนจำนวน 15 คนไปตะลุยป่าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพาแขกรับเชิญสุดพิเศษ "นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต" นักแสดงหนุ่มผู้หลงใหลในธรรมชาติและการเดินทาง ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดการเดินทาง

บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพาเวอร์กรีน ครั้งพิเศษ พา นิว ชัยพล ตะลุยป่าแก่งกระจาน แสดงพลังรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมอาสา

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ธรรมชาติมีความสำคัญไม่เพียงเฉพาะเรื่องของสัตว์หรือพืช แต่หมายรวมถึงถึงดินฟ้าอากาศสำหรับเพาะปลูก รวมถึงน้ำที่เราต้องบริโภคด้วย ดังนั้นเมื่อน้อง ๆ ได้มาเห็น ได้มาดู ได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติแล้ว จะได้จุดประกายให้เขารู้สึกรักหวงแหนและมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของนักอนุรักษ์ในอนาคต เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทรัพย์สมบัติของพวกเราชาวไทยทุกคน ปัจจุบันน้อง ๆ มัธยมรู้ทุกสิ่งไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่ ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น เราเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลา แต่การได้มาเห็นด้วยตนเอง พร้อมกับการเก็บเกี่ยวความรู้ในค่ายวันนี้ น่าจะช่วยผลักดันให้น้อง ๆ ได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อพาให้ประเทศเราไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูฯ ในการทำโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นเรื่องของการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป"

ทางด้านนักแสดงหนุ่มผู้หลงใหลในธรรมชาติและการเดินทาง นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเดินป่ากับน้อง ๆ เยาวชนในค่าย "เพาเวอร์กรีน" ด้วยบอกว่า "รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ปกติแล้วผมชอบการเดินป่าและชอบธรรมชาติเป็นพิเศษอยู่แล้ว ยิ่งค่ายครั้งนี้ได้ไปกับผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์จากมหิดล และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่จากแก่งกระจานที่มาคอยแนะนำ และพาไปทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเดินป่า เรียนรู้พืชพรรณต่าง ๆ ที่พบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ผมได้ความรู้เยอะมาก ๆ และที่สำคัญได้เจอกับน้อง ๆ ทุกคนที่เก่งและมีใจที่อยากอนุรักษ์ธรรมชาติ มีใจที่รักในสิ่งแวดล้อม ผมคิดว่าน้อง ๆ ทุกคนจะเป็นบุคลากร หรือต้องเรียกว่าเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกต่อไป และเชื่อว่าน้อง ๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะนำประสบการณ์เหล่านี้ไปดูแลและรักษาบ้านของเราต่อไป ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแลจนกว่าจะทำไม่ไหว อยากฝากถึงทุกคนให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติ คนละเล็กละน้อย ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะเริ่มต้นอนุรักษ์ธรรมชาติ สุดท้ายอยากจะฝากว่า ธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญกับเรามาก ๆ ธรรมชาติไม่มีเราเขาอยู่ได้ แต่ถ้าเราไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ครับ"

โครงการค่าย "เพาเวอร์กรีน" ภายใต้ธีม "Jungle Rumble - เสียงก้องจากป่าลึก" ในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ทุกระดับชั้นและแผนการเรียนทีมละ 3 คน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์รวม 2 รอบ เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำภารกิจสะสมคะแนนในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 243 ทีม โดยคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 5 ทีม เพื่อมาทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน นำทีมโดย ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เยาวชนทั้ง 15 คน มีโอกาสศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าแก่งกระจาน สำรวจและทำความรู้จักพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์รวมทั้งแมลงนานาชนิด เรียนรู้วิธีดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในป่า การแกะรอยสัตว์ป่า และวิธีการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเพื่อสำรวจพฤติกรรม และจำนวนประชากรสัตว์ป่า กิจกรรมดูนก ณ แหล่งชมนกที่ดีที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งกิจกรรมเรียนรู้ดาราศาสตร์และสังเกตท้องฟ้ายามค่ำคืน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสา (CSR) พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ให้เยาวชนร่วมกันทำโป่งเทียม เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง รวมทั้งนกและแมลงนานาชนิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โป่งสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติ จากกระบวนการกัดเซาะ กลายเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุ ทว่าเมื่อแร่ธาตุในโป่งหมดลงหรือมีน้อย สัตว์ป่าก็อาจขาดแคลนแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การสร้างโป่งเทียมจึงเป็นการช่วยเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้คงอยู่ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของค่ายฯ ได้ที่
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 2112

เกี่ยวกับค่าย เพาเวอร์กรีน
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "เพาเวอร์กรีน" (Power Green Camp) ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด

"วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบัติ" ซึ่งมุ่งเน้นให้เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศได้เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนธรรมชาติ ตลอดจนนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

"พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา"
บ้านปูฯ เชื่อว่า "การเรียนรู้" เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา "คน" ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๕ มี.ค. เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๐๕ มี.ค. เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๐๕ มี.ค. SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๐๕ มี.ค. GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๐๕ มี.ค. Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๐๕ มี.ค. Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๐๕ มี.ค. ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๐๕ มี.ค. เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๐๕ มี.ค. SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๐๕ มี.ค. Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ