ทรู 5G พร้อมร่วมขับเคลื่อนวงการ "หุ่นยนต์เพี่ออุตสาหกรรม" แบ่งปันวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาออนไลน์ "5 New S-Curve Season 2"

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๔๗

กลุ่มทรู ร่วมแบ่งปันมุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยนายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ (ที่2 จากขวา) รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.

ทรู 5G พร้อมร่วมขับเคลื่อนวงการ หุ่นยนต์เพี่ออุตสาหกรรม แบ่งปันวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาออนไลน์ 5 New S-Curve Season 2

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ "5 New S-Curve Season 2" EP.3 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายองค์กร อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยนายธวัชชัย ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและระบบนิเวศดิจิทัล อาทิ Cloud,AI รวมทั้งโซลูชันต่างๆ ซึ่งหุ่นยนต์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ Smart Living โดยกลุ่มทรูมีความพร้อมทั้งเครือข่าย 5G และ ดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกทั้งได้พัฒนาหุ่นยนต์มานานกว่า 4 ปีแล้ว พร้อมกับมีความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาโซลูชันต่างๆ ตลอดจนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่ง นำหุ่นยนต์ไปสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา โดยในปีหน้าจะขยายไปยังกลุ่มนักเรียนมัธยมและนักเรียนอาชีวะด้วย สำหรับการนำหุ่นยนต์มาใช้ในภาคบริการจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหุ่นยนต์มีระบบ AI, Cloud ประกอบกับการมีโมเดลการเช่าใช้หุ่นยนต์จะช่วยลดอุปสรรคด้านการลงทุนของผู้ประกอบการได้อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ รวมทั้งผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน System Integration ที่จะช่วยเติมเต็มให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เติบโตยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดโดยกลุ่มบางกอกโพสต์ ร่วมกับ หอการค้าไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) TCEB

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๑๙ ธนาแลนด์ ผนึก จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ลงนามสัญญาติดตั้ง ลิฟต์ ชินด์เล่อร์ ระบบไร้สัมผัส เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโครงการ ธนาแอสทรา สาทร -
๐๘:๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
๐๘:๑๑ เกษตรฯ เอกซเรย์สารตกค้างผัก ผลไม้ ปี 64 ตรวจเพิ่มกลุ่มพืชเสี่ยงนอกระบบ GAP
๐๘:๒๖ ขจัดน้ำ สลายคราบไขมัน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Fortron Biodiesel Plus Treatment
๐๘:๕๑ FASTSHIP จับมือพันธมิตร Aramex ขยายตลาดส่งพัสดุตะวันออกกลาง เอเชีย ยุโรป
๐๘:๔๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งเสริมให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมากขึ้น
๐๘:๒๘ DarwinHealth สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับ Bristol Myers Squibb ในโครงการ Novel Cancer Target Discovery
๐๘:๐๐ BlockBank ดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับอุตสาหกรรมคริปโต
๐๘:๐๐ Novavax และ Gavi ทำข้อตกลงล่วงหน้า สั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ป้อนโครงการ COVAX Facility
๐๗:๔๗ เอรียา จุฑานุกาล คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์กอล์ฟสตรี ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021