วิศวะมหิดล จัดโครงการ ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย รุ่นที่ 1

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๒๕

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) นำโดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ "ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย รุ่นที่ 1" วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี ให้แก่เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กว่า 100 คน โดยสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ณ ห้อง University - Industry Co-working Space คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิศวะมหิดล จัดโครงการ ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย รุ่นที่ 1

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการ "ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย รุ่นที่ 1" มุ่งขยายบทบาทของคณะวิศวะมหิดลในการเชื่อมต่อองค์ความรู้ระดับอุดมศึกษากับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยได้มาสัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ เสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงและโลกอนาคต ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในยุค 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมที่ยั่งยืน และเสริมสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการ "ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย รุ่นที่ 1" เน้นการฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การถ่ายทอดความรู้ และการทำงานเป็นทีมโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านปฏิบัติการเรียนรู้และฝึกทักษะที่สำคัญต่อชีวิตวิถีใหม่ สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ก้าวหน้าและตอบโจทย์ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการพัฒนาศักยภาพตนเอง สร้างสรรค์ชีวิตในอนาคตและโลกที่น่าอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ เยาวชนนักเรียนที่เข้าร่วม "ค่ายบ่มเพาะวิศวกรน้อย " นี้ จะได้รับความรู้ในหลักวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น พร้อมทั้งได้ทดลองฝึกปฏิบัติการจริง โดยมี อาจารย์ธนทิพย์ อ้วนอ่อน เป็นวิทยากร และด้านทักษะการปฎิบัติการสื่อสาร โดย อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นอกจากนี้ยังมีพี่ๆ นักศึกษาจิตอาสา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คอยให้คำแนะนำด้วย เยาวชนยังได้เปืดโลกทัศน์เข้าชม Eco Systems ที่ก้าวหน้าทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ห้องปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ห้องปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และเยี่ยมชมบรรยากาศมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1 เป็นเวลา 5 ปี ต่อเนื่องกันอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ แสนสิริ จับมือ ดีแทค และ ยูนิลีเวอร์ 3 องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 3 ประกาศจุดยืนแกร่ง ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย LGBTQ
๑๗:๑๒ Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ และ สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่
๑๗:๒๘ เคทีซีร่วมกับโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท จัดโปรบุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำไม่อั้น
๑๗:๕๗ ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
๑๗:๐๓ บีโอไอเผยผลจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ 2022 มูลค่าทะลุกว่า 7 พันล้านบาท รับเศรษฐกิจฟื้นตัว
๑๗:๑๕ อว. ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จัดแสดงในงาน Low Carbon City EV Expo 2022 ที่นครราชสีมา
๑๗:๓๑ บจ. ไทย รายงานยอดขายไตรมาส 1/2565 รวม 4 ล้านล้านบาท เติบโตต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด
๑๖:๔๘ 3BB GIGATV จัดใหญ่.ส่งพรีเมียมคอนเทนต์ระดับโลก จาก ช่อง DW ประเทศเยอรมนี เอาใจทุกคนในครอบครัว
๑๖:๕๙ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดแคมเปญ Siam Discovery Summer Hot Sale
๑๖:๒๕ ด่วน.รีบแจ้งข้อมูล บอกดิน 3 หมดเขต 30 มิถุนายน 2565 นี้