อินโดรามา เวนเจอร์ ให้ความรู้การรีไซเคิลแก่เด็กกว่า 13,000 คน

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๑๒

นับเป็นปีที่สามแล้วตั้งแต่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ได้เริ่มโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยไอวีแอลตั้งเป้าหมายระยะยาวในการดำเนินโครงการนี้เป็นระยะเวลา 30 ปี (2560 - 2590) วัตถุประสงค์หลักคือสร้างความตระหนักต่อการแยกขยะและแนวทาง 3Rs - ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) โครงการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสอนให้คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยแยกขยะอย่างถูกต้อง

อินโดรามา เวนเจอร์ ให้ความรู้การรีไซเคิลแก่เด็กกว่า 13,000 คน

เป้าหมายหลักของไอวีแอลคือการให้ความรู้แก่เด็กเล็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาขึ้นไปในโรงเรียนทั่วประเทศ เพราะในช่วงระยะเวลา 30 ปีต่อจากนี้ เด็กๆ จะเติบโตและทำงานในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบและสามารถนำผู้อื่นไปในทิศทางที่เหมาะสม นอกจากนี้ ไอวีแอลยังช่วยให้พนักงานของบริษัทอื่นๆ เข้าใจบทบาทของตัวเองต่อการจัดการขยะอีกด้วย ซึ่งหวังว่าความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลจะถูกส่งต่อเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

"ในประเทศไทยและทั่วโลก ผู้คนต่างกังวลเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม" ยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าว "ในฐานะผู้รีไซเคิล PET ชั้นนำ เรามีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านโครงการนี้ โดยให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการรีไซเคิล ภายใต้โครงการ 30 ปี ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิล ในประเทศไทย 8 ใน 10 ของขวดน้ำดื่มที่ผลิตจาก PET ถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิล แต่น่าเสียดายที่คิดเป็นเพียง 4 ใน 10 ของขยะพลาสติกที่เทศบาลเก็บเท่านั้น ซึ่งเราต้องช่วยกันแยกขยะให้ดียิ่งขึ้น"

"แต่ไม่ใช่แค่เพียงการรีไซเคิลขยะที่เก็บรวบรวมเท่านั้น สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ มากกว่าหนึ่งในสี่ของขยะทั้งหมดถูกละทิ้งหรือทำลายอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของขยะลงสู่แม่น้ำและไปสู่ทะเลในที่สุด การรั่วไหลของพลาสติกใช้งานแล้วไปสู่พื้นดิน ทะเล และแม่น้ำ เป็นผลมาจากการแยกขยะที่ไม่ถูกต้อง และการทิ้งขยะอย่างขาดความรับผิดชอบ รวมถึงการทิ้งพลาสติกที่ยังมีคุณค่าและสามารถนำไปรีไซเคิลได้ นี่คือเหตุผลที่เราต้องแก้ปัญหาจากต้นตอ ด้วยการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยกและทิ้งขยะ พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะลดขยะและปกป้องสิ่งแวดล้อม ความรู้เหล่านี้ยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือนและชุมชนอีกด้วย ถ้าเราต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกขยะ เราต้องเริ่มจากเด็กและเยาชน ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี" ยาช เสริม

ริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่านสื่อสารองค์กรบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้นี้อย่างมาก และประเมินการดำเนินโครงการ 30 ปี ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิล ปี 2562 อย่างถี่ถ้วน" ริชาร์ดอธิบายว่า "ตัวเลขชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน ในปี 2562 เราได้ไป 26 โรงเรียนใน 6 จังหวัด และให้ความรู้แก่เด็กจำนวน 13,148 คน ที่สำคัญ เราได้ทำงานร่วมกับครูจำนวน 163 คน ซึ่งจะส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียนอีกหลายพันคน เฉพาะในปี 2562 เราสามารถเก็บขวด PET ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้กว่า 200,000 ขวด การประเมินยังชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 100% นำสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกขยะไปปฏิบัติ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งต้องการให้ความรู้แก่ผู้คนและลดจำนวนขยะในสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการประเมินเหล่านี้จะเป็นปัจจัยให้เราพัฒนาวิธีการให้ความรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆ และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการ 30 ปี ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิล"

ปัจจุบัน โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลดำเนินการในประเทศไทยนั้น ซึ่งไอวีแอลหวังว่าจะขยายผลไปยังประเทศอื่นๆไอวีแอลมีโรงงานใน 33 ประเทศ และมีโรงงานรีไซเคิล 15 แห่ง การดำเนินงานระดับโลกแต่ปรับตัวให้เข้ากับแต่ละพื้นที่จะช่วยให้บริษัทในเครือสามารถนำโครงการไปปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ บริษัทหวังว่าโครงการที่เริ่มต้นในประเทศไทยนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่นๆ ของไอวีแอลนำไปสานต่อ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มีอยู่ย่างจำกัดให้เหมาะสม พร้อมทั้งขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของโลก

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจรับสื่อการเรียนรู้หรือจัดอบรม สามารถติดต่อได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร ไอวีแอล โทร. 02-661-6661 ต่อ 240 หรือเว็บไซต์ www.indoramaventures.com/…iatives

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๐๑ BAM ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานี
๑๕:๒๔ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : DataGuard Administration
๑๕:๔๒ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : New Features
๑๕:๓๒ เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming
๑๕:๕๘ Traveloka ส่งแคมเปญ 'Welcome to Thailand Again' ชวนนักท่องเที่ยว สัมผัสความตื่นตาตื่นใจของเมืองไทยอย่างปลอดภัย
๑๕:๓๓ กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 33.15-33.60 ภัยเงินเฟ้อโลกคุกคาม
๑๔:๐๔ TPCH ใจป้ำ!
๑๕:๒๐ เมืองเหิงสุ่ยจัดงานวิ่งมาราธอน Hengshui Lake Marathon National Marathon Championships (Hengshui Station) ประจำปี
๑๔:๑๔ Good Food Good Feel วันดีดีกับอาหารดีดีที่ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ ช้อปปลอดภัยสไตล์ New
๑๔:๔๙ ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน