ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๐

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นมากมายเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับชุมชน มุ่งหวังให้สังคมมีความเข้มแข็งและใช้ชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุข ดับบลิวเอชเอ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด โดยริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย พร้อมร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนพบเจอ รวมถึงการเข้าไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึง

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน

การช่วยเหลือด้านการศึกษา

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิต ดับบลิวเอชเอ เชื่อว่าการสนับสนุนเพื่อการศึกษาควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและความรู้ในโรงเรียน ร่วมดูแลให้พวกเขามีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต

ในปี 2563 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 63 คน ภายใต้โครงการ "ทุนการศึกษาของดับบลิวเอชเอเพื่อชุมชน" รวมถึงการบริจาคโน้ตบุ๊กและจอมอนิเตอร์ ให้แก่โรงเรียนบ้านมาบลำบิด ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อบ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ส่งเสริมให้การเรียนรู้ภายในห้องเรียนมีสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 

ดับบลิวเอชเอ สานต่อกิจกรรมด้านการบริการสาธารณสุขอันหลากหลายให้แต่ละชุมชน ส่งมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทุกครอบครัวในชุมชนได้เข้าถึงบริการที่ดีที่สุดในสถานพยาบาลใกล้บ้าน องค์กรได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อมอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้างและโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท่าจาม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาและการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

การยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชุมชน 

เนื่องในโอกาสวันตำรวจแห่งชาติ ดับบลิวเอชเอ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงมอบเงินสนับสนุนโครงการตำรวจอาสา ที่สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี เสริมสร้างความเข้มแข็งพร้อมช่วยกันรักษาความสงบสุขในชุมชน

นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ สนับสนุนงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ให้กับวัดหลายแห่งในชุมชน ตามประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีของอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อสืบสานการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยในการขอขมาพระแม่คงคาให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไป

เสริมสร้างอาชีพชาวชุมชน

ดับบลิวเอชเอ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น อันจะช่วยชาวชุมชนเพิ่มพูนรายได้จากอาชีพ ด้วยการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำเห็ดนางฟ้าทรงเครื่อง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเกษตรสัมพันธ์ (ชุมชนท้ายโขด) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รวมถึงสนับสนุนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด พร้อมจัดทำห้องอบไล่ความชื้น สำหรับการผลิตเครื่องจักสานจากผักตบชวา อาทิ กระเป๋า ตะกร้า เสื่อ ฯลฯ เพื่อให้แห้งง่ายและเร็วขึ้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ตลอด โดยไม่ต้องกังวลกับสภาพอากาศ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทเดินหน้ารณรงค์ให้ชาวชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้และสนับสนุนการขุดลอกคลองมะเฟือง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมอาสาปลูกดอกปอเทืองและทานตะวัน เพื่อประดับถนนให้สะอาดและสวยงาม ดอกไม้สีเหลืองสวยงามเหล่านี้ยังเป็นที่พักพิงของนกและผีเสื้อ และสร้างความมั่นใจให้กับชาวชุมชนและผู้มาเยือนได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์

"กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมที่บริษัทได้ริเริ่มโดยตลอดล้วนมาจากความตั้งใจจริงที่จะสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ทุกคนให้ชุมชน" นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวและเสริมว่า "ดับบลิวเอชเอ พร้อมเดินหน้าสรรหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ผ่านกิจกรรมที่คืนกำไรกลับสู่สังคม ช่วยให้ชาวชุมชนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ