"บิ๊กป้อม" มอบ นฤมล-ธรรมนัส แก้ปัญหาแรงงานประมงสงขลา

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๙

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เคลียร์ปัญหา ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะได้รับผลกระทบจากโครงการ "จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ดูสภาพพื้นที่บ้านปากบางสะกอม เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกว่า 100 ลำ และทำความเข้าใจกับแกนนำกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อหาทางออกร่วมกัน

บิ๊กป้อม มอบ นฤมล-ธรรมนัส แก้ปัญหาแรงงานประมงสงขลา

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ "จะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" และกังวลในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการดังกล่าว แล้วนำปัญหาที่แท้จริงและข้อเสนอจากชาวบ้านไปนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด อยากไรก็ตาม รัฐบาลจะหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยจุดที่ 1 ไปพบปะตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่บ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (บริเวณหาดเต่าไข่) ณ จุดพักชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เดินทางต่อไปยังตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อดูสภาพพื้นที่และพบปะชาวประมงพื้นบ้าน ณ บ้านปากบางสะกอม จุดนี้มีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 100 ลำ ที่คอยให้การต้อนรับและสะท้อนปัญหาความกังวลที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และจุดที่ 3 ไปยังโรงเรียนศาสนบำรุง ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือร่วมกับแกนนำกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น

จากการรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอของชาวบ้าน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่เห็นด้วย แต่มีเงื่อนไข กลุ่มเห็นด้วยทุกกรณี และกลุ่มคัดค้าน โดยกลุ่มแรก ต้องการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่จะสร้างขึ้นนี้ด้วย อาจเป็นในรูปการจัดตั้งบริษัท เพื่อเข้าถือหุ้น โดยคณะอนุกรรมการฯ จะรับข้อเสนอของทุกฝ่ายไปศึกษาความเป็นไปได้ในทางกฎหมาย และเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี แล้วเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

จุดแรกพบปะชาวบ้านบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ เสนอให้ยุติโครงการก่อสร้างไปก่อน แล้วกลับไปศึกษาผลกระทบต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านทุกกลุ่ม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะมากขึ้น จุดนี้มีทั้งกลุ่มที่ทำประมง และปลูกพืชผลทางเกษตรกร และทำนาข้าว ที่เป็นพันธ์ข้าวอนุรักษ์(พันธ์ข้าวลูกปลา) การก่อสร้างดังกล่าวจะส่งผลกระทบอาชีพเหล่านี้ รวมถึงมีผลกระทบต่อรายได้และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย

ด้านตัวแทนนักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ ดังนั้นจึงควร ศึกษาข้อมูลที่จะมารองรับถึงความเหมาะสมและคุ้มค่า ซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลที่ถูกนำเสนอยังไม่เพียงพอ ในการสร้างความเชื่อมั่น เพราะไม่ได้มาจากการศึกษา นักวิชาการและชาวบ้านจึงยังมีความกังวลและคิดว่าการก่อสร้างอาจไม่ได้เป็นการพัฒนาภาคใต้หรือพัฒนาประเทศ จึงเสนอให้ควรที่จะกลับไปทบทวนอีกครั้ง หากมีข้อมูลที่ชัดเจน จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวบ้านได้

นอกจากนี้ ยังได้พบกับกลุ่ม "เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนาถิ่น" ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 ตำบลได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชันและตำบลสะกอม ต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไป พร้อมยื่นหนังสือถึงสนับสนุนไปยังนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

จุดที่ 2 หารือร่วมกับตัวแทนสมาคมประมงสงขลาและพบปะชาวประมงพื้นบ้าน เสนอให้มีการต่อยอดอาชีพที่เป็นอยู่ แทนการนำนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่ และควรต้องมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้าน เพราะพื้นที่นี้เป็นครัวของจังหวัดที่มีอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์

และจุดสุดท้าย ไปยังโรงเรียนศาสนบำรุงตำบลบ้านนาอำเภอจะนะเพื่อหารือร่วมกับแกนนำกลุ่มธนะรักษ์ถิ่น โดยกลุ่มแกนนำให้ความเห็นว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านการก่อสร้าง แต่ต้องการให้ศึกษาผลกระทบอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ชาวบ้านได้ อีกทั้งให้ชาวบ้านทุกกลุ่มมีส่วนร่วมมากกว่านี้ จึงจะสามารถลดความขัดแย้งลงได้

"ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ให้ฟังทั้งสองฝ่าย ให้พูดคุยหารือกันด้วยเหตุผล ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ขอให้มั่นใจ ว่าท่านรักเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคน และจะได้หาทางออกรร่วมกัน และไม่ทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน" รมช.แรงงานกล่าวในท้ายสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๑ มี.ค. BGC ปี 67 สัญญาณดี ศก.ฟื้น-ต้นทุนลด-รับรู้รายได้ ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง รับแรงหนุนจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่น ชูนโยบายบริหารต้นทุนเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น
๐๑ มี.ค. อาดิดาสยึดจอ Digital Billboard ทั่วกรุงเทพ ส่งต่อแรงบันดาลใจจากเหล่านักกีฬาระดับโลก พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนเอาชนะความกดดันและสนุกไปกับการเล่นกีฬา
๐๑ มี.ค. บริดจสโตนเดินหน้าโครงการ Bridgestone Road Safety ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 จับมือภาคีเครือข่าย พร้อมขานรับ นโยบายกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9
๐๑ มี.ค. เริ่มแล้ว!! Thailand Motor Festival 2024 SUPER PLUS E Sports
๐๑ มี.ค. กทม.เชื่อมระบบ 1555 กับ Traffy Fondue พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียน
๐๑ มี.ค. กทม.เร่งปรับปรุงสะพานข้ามแยก-ผิวจราจร-ไฟฟ้าส่องสว่างในกรุงเทพฯ
๐๑ มี.ค. กทม.กำชับทุกเขตกวดขันพื้นที่-จุดทำการค้า ห้ามรถเร่จอดขายบนถนน
๐๑ มี.ค. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ประกาศความสำเร็จ เติบโตก้าวกระโดด พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตผ่านทุกช่องทางขาย ตั้งเป้าปี 67 เบี้ยรับรวมเฉียด 1.2
๐๑ มี.ค. ตามไปดู บ้านธรรมชาติล่าง จ.ตราด CPF หนุนชุมชนต้นแบบยั่งยืน
๐๑ มี.ค. KTMS ฟอร์มดีปี 66 กวาดรายได้ 456.73 ล้านบาท โต 20.69%(YoY) บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.014 บาทต่อหุ้น จ่อ XD วันที่ 7