(ต่อ1) โปรแกรมฉายภาพยนตร์: เครือเมเจอร์ และ อีจีวี ประจำวันที่ 10 ก.พ. 49

ศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐
4 MEMOIRS OF A GEISHA 12:10 15:00 18:05 20:55
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:00 16:15 20:25
5 PEE-SUE-SA-MUT (EN SUB) 14:15 18:30
6 KAE-PUEN-KA-POH 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30
7 MEMOIRS OF A GEISHA 13:40 16:30 19:35
8 MUNICH 13:15 16:25 19:35
9 MUNICH 11:40 14:50 18:00 21:10
10 KRA-SUE-VALENTINE (EN SUB) 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50
11 KRA-SUE-VALENTINE (EN SUB) 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อุบลราชธานี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 KRA-SUE-VALENTINE (EN SUB) 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10 21:20
2 KAE-PUEN-KA-POH 10:40 12:35 14:30 16:30 18:25 20:25 22:30
3 BIG MOMMAS HOUSE 2 (T) 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15
4 CHAI-LAI (EN SUB) 10:15 14:15 18:15 22:15
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:15 16:15 20:15
5 JUST LIKE HEAVEN 12:15 14:15 18:15 20:15 22:15
5 PEE-SUE-SA-MUT (EN SUB) 10:20 16:20
EGV อ้อมใหญ่
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 (T) 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
2 กระสือวาเลนไทน์ 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
3 กระสือวาเลนไทน์ 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
4 ไฉไล 11:45 14:05 16:25 18:50 21:30
5 ผีเสื้อสมุทร 12:20 14:30 16:30 18:40 21:00
EGV บางแค
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 แค่เพื่อนค่ะพ่อ 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45
2 LORELEI 14:20
2 ไฉไล 12:00 16:50 19:10 21:20
3 กระสือวาเลนไทน์ 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
4 ผีเสื้อสมุทร 12:20 14:30 16:40 18:40 20:50
5 UNDERWORLD 2 (T) 11:30 13:50 16:10 18:30 21:40
6 UNDERWORLD 2 (T) 20:30
6 ไฉไล 12:40 15:30 18:00
7 กระสือวาเลนไทน์ 13:00 15:20 17:40 20:00
8 BIG MOMMA HOUSE (T) 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50
9 BIG MOMMA HOUSE (T) 13:40 16:00 18:20 20:40
10 UNDERWORLD 2 12:50 15:10 17:30 19:50
แกรนด์ EGV
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 MUNICH 12:30 16:00 19:45
2 PRIME 20:30
2 UNDERWORLD 2 13:00 15:30 18:00
3 MUNICH 19:45
3 PRIME 12:15 14:45 17:15
4 MEMOIRS OF A GEISHA 11:50 15:00 18:10 21:20
5 MUNICH 11:00 14:30 18:00 21:30
6 BIG MOMMA HOUSE 11:15 13:35 16:00 18:20 20:40
7 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 12:30 14:50 17:10 19:30 21:50
EGV โคราช
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 (T) 11:10 15:35 20:15
1 ไฉไล 13:20 17:45
2 แค่เพื่อนค่ะพ่อ 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
3 ผีเสื้อสมุทร 12:45 14:45 17:00 19:00 21:00
4 กระสือวาเลนไทน์ 12:05 14:15 16:25 18:35 20:45
5 BIG MOMMA HOUSE (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
6 กระสือวาเลนไทน์ 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40 21:50
EGV ลาดพร้าว
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 12:50 15:10 17:30 19:50
2 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
3 แค่เพื่อนค่ะพ่อ 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15
4 UNDERWORLD 2 (T) 14:40 17:00 21:30
4 ผีเสื้อสมุทร 12:20 19:30
5 ไฉไล (SUB_E) 11:50 19:20 21:50
5 ผีเสื้อสมุทร 14:20 16:30
6 BIG MOMMA HOUSE 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
7 UNDERWORLD 2 13:00 15:20 17:40 20:00
EGV เมโทรโพลิส
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 MUNICH 12:45 16:15 19:45
2 PRIME 12:05 16:45 21:25
2 UNDERWORLD 2 14:25 19:05
4 PRIME 13:15 20:15 22:35
4 ผีเสื้อสมุทร 11:15 15:35 17:55
5 MUNICH 19:45
5 UNDERWORLD 2 (T) 10:55 13:10 17:35
5 ไฉไล (SUB_E) 15:20
6 MEMOIRS OF A GEISHA 11:50 15:00 18:10 21:20
7 MUNICH 11:00 14:30 18:00 21:30
8 BROVO MY LIFE 10:45 12:45 17:30 19:30
8 CRYING FIST 14:45 21:30
9 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 10:50 13:00 15:10 17:20 19:30 21:40
10 BIG MOMMA HOUSE 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
10 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 23:00
11 PERSONAL EFFECT (T) 12:15 14:15 16:20 18:20 20:20 22:20
12 HUNT FOR JUSTICE 12:00 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05
13 HUSH 13:05 15:05 17:05 19:00
13 NOEL 21:05
13 THE PAINTING (T) 11:05
EGV ปิ่นเกล้า
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 MUNICH 11:30 15:00 18:30
2 BIG MOMMA HOUSE 12:05 14:20 16:40 18:55 21:10
3 HUNT FOR JUSTICE 13:55 15:55 20:10
3 HUSH 17:55
3 PERSONAL EFFECT (T) 11:55
4 ไฉไล (SUB_E) 15:45
4 ผีเสื้อสมุทร 11:45 13:45 18:00 20:05
5 UNDERWORLD 2 12:30 14:45 17:00 19:20 21:35
6 MEMOIRS OF A GEISHA 11:50 14:50 17:50 20:50
7 LORELEI 19:05
7 PRIME 11:35 14:05 16:35 21:40
8 UNDERWORLD 2 (T) 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
9 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 11:40 13:50 16:00 18:10 20:20
10 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 12:45 14:55 17:05 19:15 21:25
11 MUNICH 13:15 16:45 20:15
12 MUNICH 13:15 16:45 20:15
13 PRIME 12:50 20:20
13 UNDERWORLD 2 15:20 17:50
14 MEMOIRS OF A GEISHA 13:20 16:20 19:20
EGV รังสิต
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
2 UNDERWORLD 2 (T) 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
3 BIG MOMMA HOUSE (T) 12:10 14:30 17:00 19:20 21:40
4 ไฉไล (SUB_E) 11:50 14:10 16:30 18:50 20:10
5 ผีเสื้อสมุทร 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45
6 MEMOIRS OF A GEISHA 12:15 15:15 18:15 21:15
7 UNDERWORLD 2 13:00 15:30 17:50 20:10
8 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 12:40 15:00 17:20 19:40
9 MUNICH 20:05
9 UNDERWORLD 2 (T) 15:10 17:30
9 ไฉไล 12:50
10 MUNICH 11:40 15:00 18:20 21:45
EGV ซีคอน
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CASANOVA 12:15 14:35 16:55 19:15 21:35
2 CASANOVA 11:05 13:25 15:45 18:05 20:25
3 MUNICH 11:00 14:20 17:40 21:00
4 MUNICH 12:40 16:00 19:20
5 PRIME 13:20 17:45 22:05
5 ผีเสื้อสมุทร 11:20 15:40 20:05
6 MEMOIRS OF A GEISHA 12:00 15:00 18:00 21:15
7 แค่เพื่อนค่ะพ่อ 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30
8 UNDERWORLD 2 (T) 11:45 14:05 16:25 18:45 21:05
9 HUNT FOR JUSTICE 13:10 15:10 17:10 21:10
9 HUSH 19:10
9 PERSONAL EFFECT (T) 11:10
10 LORELEI 14:35 21:50
10 ไฉไล (SUB_E) 12:15 17:15 19:30
11 UNDERWORLD 2 12:45 15:05 17:25 19:45 22:00
12 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35
13 BIG MOMMA HOUSE 11:30 13:45 16:05 18:20 20:40
14 กระสือวาเลนไทน์ (SUB E) 12:25 14:45 17:05 19:25 21:45
EGV สำโรง
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 แค่เพื่อนค่ะพ่อ 11:40 13:40 15:40 17:40 19:50
2 ไฉไล 18:50
2 ผีเสื้อสมุทร 12:30 14:40 16:50
3 BIG MOMMA HOUSE (T) 12:00 14:20 16:40 19:00
4 กระสือวาเลนไทน์ 12:40 15:00 17:20 19:40
5 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 16:45 19:10
5 ไฉไล 14:10
6 กระสือวาเลนไทน์ 11:30 13:50 16:10 18:30
EGV ศรีราชา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 12:00 16:30 21:00
1 ไฉไล 14:15 18:45
2 กระสือวาเลนไทน์ 18:00
2 ผีเสื้อสมุทร 11:45 13:45 15:45 20:30
3 กระสือวาเลนไทน์ 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
4 BIG MOMMA HOUSE 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
สาขา โรงที่ ประเภทโรง
สุขุมวิท 1 Nokia Platinum Screen
3 Honeymoon Seat
รัชโยธิน 1 Nokia Platinum Screen
2 Nokia Platinum Screen
11 Emperor Class
11 Honeymoon Seat
เซ็นทรัลเวิร์ดฯ 1 Nokia Platinum Screen
รังสิต 1 Hall of Feam Suite
2 Emperor Class
บางนา 1 Emperor Class
2 Honeymoon Seat
เสรี 1 Emperor Class
1 Honeymoon Seat
แฟชั่นฯ 7 Emperor Class

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๖ มจธ. อันดับ 1 ของโลก SDG 7 พลังงานสะอาด และอันดับ 54 ของโลก TOP 100 จาก THE Impact Rankings 2021
๑๗:๑๘ เอไอเอส ผนึก ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ชวนเหล่านักช้อปสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์ พร้อมดูแลลูกค้าในช่วงโควิด-19
๑๗:๐๒ อิชิตัน กรุ๊ป ส่ง อิชิตัน กรีนแลป ชูจุดเด่นเทอร์ปีน น้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ พร้อมแอล-ธีอะนีน ดื่มได้เพลิน
๑๗:๓๑ Gojek เผยอินไซต์ 5 เมนูยอดนิยมที่คนเสิร์ชหาบ่อยที่สุดบนแอป
๑๗:๐๔ ททท. ชวนกักตัว ลดเสี่ยงโควิดแบบไม่น่าเบื่อ จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก ชู More Inspire เที่ยวภาคใต้ สไตล์คุณ
๑๗:๓๐ ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ จองก่อน คุ้มกว่า เริ่มต้นเพียง 5 บาท มุ่งให้บริการเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19
๑๗:๑๕ SPALI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
๑๖:๒๓ HOTEL FEST วิถีใหม่ แห่งการปาร์ตี้คอนเสิร์ต ริมระเบียงโรงแรม แบบ New Normal ตอบโจทย์ยุคโควิด
๑๖:๑๙ MR.DIY ห่วงใย ใส่ใจคุณ แลกซื้อหน้ากากอนามัยในราคาสุดคุ้ม
๑๗:๔๔ โครงการอบรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ จาก ICT Mahidol