“ปูนซีเมนต์นครหลวง” เชื่อมั่น “ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ มธ.” มอบหมายให้พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์

อังคาร ๑๒ กันยายน ๒๐๐๖ ๑๐:๕๙
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น
ปูนซีเมนต์ นครหลวง เชื่อมั่น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร การจัดองค์กร และการออกแบบบริการ ทางด้านโลจิสติกส์ ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการของธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
รศ.ดร.กิตติ สิริพัลลภ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBCC) เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้ทำการศึกษา วิจัย และให้คำปรึกษาในโครงการ “Insee Logistics Innovation 2006” และได้มีพิธีลงนามสัญญาการให้คำปรึกษาไปแล้วในเบื้องต้น ระหว่าง รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ดร.สมประสงค์ โกศลบุญ หัวหน้าโครงการฯ กับนายนพพร เทพสิทธา รองประธานอาวุโส การจัดส่งและการส่งออก บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน)
โครงการ Insee Logistics Innovation 2006 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร การจัดองค์กร และการออกแบบการบริการให้สนับสนุนและสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างครบวงจร (Organizational Development) เพื่อให้สามารถเป็นทั้งคู่คิด และผู้แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ขนส่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งและส่งออก จนขยายความพึงพอใจไปทั้งระบบสายโซ่อุปทาน (Supply Chain) และมีเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างระบบสายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain System) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งภายในองค์กร และสังคมโดยรวม
โครงการนี้ริเริ่มโดยนายนพพร เทพสิทธา รองประธานอาวุโส การจัดส่งและการส่งออก ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาสายงานการจัดส่งและการส่งออกของบริษัท ให้สามารถดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานในการบริการที่เป็นเลิศ ตามที่บริษัทได้ตั้งพันธกิจไว้คือ “ปูนอินทรี ปูนดี ได้ดั่งใจ” ซึ่งคำว่า “ได้ดั่งใจ” หรือ As I Wish เป็นพันธกิจที่ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ประกาศให้สังคมรับทราบมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ได้รับสินค้า บริการ และการจัดการที่เป็นไปตามความคาดหวังอย่างสูงสุด อันเป็นการยกระดับการบริการของธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทย
โดยโครงการในระยะแรกเป็นการศึกษาถึงสภาพความเปลี่ยนแปลง และการตอบสนองความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ให้ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอันเป็นพลวัต ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมและนวัตกรรมของระบบการทำงาน ให้มุ่งไปยังการบริการและการสร้างทางเลือกอันเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ทั้งคู่ค้าและลูกค้า (Service Solution Provider) การจัดการดังกล่าวต้องใช้เทคโนโลยีทางการบริหารสมัยใหม่ทั้งในเรื่องการพัฒนาองค์กร และเทคโนโลยีชั้นสูงด้าน โลจิสติกส์ ซึ่งตลอดปี 2006 ได้มีการติดตามผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2008 ซึ่งในที่สุดจะมีการถ่ายโอนความรู้ให้กับผู้จัดส่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อพัฒนาระบบการบริการให้เกิดวงจรแห่งคุณค่า และเป็นไปตามพันธกิจของบริษัท ในการมุ่งหวังให้ทุกฝ่าย “ได้ดั่งใจ - As I Wish”
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
อุษณีย์ ถาวรกาญจน์
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
โทร.0 2354 3588 Email : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๑๘ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ JT E-LOGIS เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ
๑๑:๒๐ SPC จับมือ ICC ส่งกาแฟเพื่อสุขภาพ แคทเธอรีน ขายผ่านช่องทางสหพัฒน์ พร้อมเสิร์ฟกาแฟเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ
๑๑:๐๑ โครงการ พลังชุมชน หลักสูตร Mini MBA สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน เอสซีจีมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4
๑๑:๒๒ KTAM คว้าโอกาสจากภาวะดอกเบี้ยผันผวน เปิดขายกองทุน Inverse Floater
๑๑:๓๘ แพ็กเกจฉลองวันรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑:๒๔ ทรูคอฟฟี่ เปิดสาขาใหม่สุดชิค ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
๑๑:๓๓ มติ ผถห. TSR ผ่านฉลุย! อนุมัติแจกวอแรนต์ฟรี 2:1
๑๑:๔๙ พาย เฟสซ์ เปิดเตาอบร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย หอม ให้กับชาวสีลม ที่ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 3
๑๑:๐๒ EXIM BANK จับมือพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ส่งออกไทยกับผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกภูมิภาคตะวันออกกลาง
๑๑:๕๔ ลุ้นงบโค้ง 3/65 PIMO-ไพโม่ สดใส