TCELS ชู 23 แผนปฏิบัติงานปี ’50 เน้น Knowledge Management

พฤหัส ๐๗ ธันวาคม ๒๐๐๖ ๑๑:๒๑
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--TCELS
TCELS ชู 23 แผนปฏิบัติงานปี ’50 เน้น Knowledge Management ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ผลักดันไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค ในวงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท
นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) กล่าวว่า TCELS ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานและกรอบแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 ขึ้นโดยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ให้เกิดและเพิ่มมูลค่าในด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ (Center of Knowledge Management in Life Sciences) ให้ไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค โดยภารกิจสำคัญในปีนี้คือ จะเป็นผู้เสนอยุทธศาสตร์ของประเทศด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนากลไก และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสนับสนุนและประสานงานเพื่อการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของประเทศไทย
นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า แผนปฏิบัติงานนี้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด (KPIs) ทั้งสิ้นจำนวน 32 ตัวชี้วัด ซึ่งได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารของ TCELS ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ จากนั้นได้นำเอาตัวชี้วัดดังกล่าวมาจัดทำแผนปฏิบัติงานจำนวน 23 แผน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานหลัก ได้แก่แผนปฏิบัติงานที่มีผลผลิตหลักสนองตอบต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของ TCELS โดยตรงจำนวน 11 แผน อาทิ แผนปฏิบัติงานโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น และแผนปฏิบัติงานสนับสนุนจำนวน 12 แผน อาทิ แผนการพัฒนาบุคลากร และแผนการบริหาร และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยกำหนดวงเงินงบประมาณที่จะต้องใช้ตามแผนปฏิบัติงานนี้จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งวงเงินงบประมาณดังกล่าวได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ TCELS แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณางบฯ ระดับรัฐบาล
สำหรับผลที่จะได้รับจากการทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TCELS กล่าวว่า จะทำให้การดำเนินงานของ TCELS เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย และมีกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด และสามารถทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกันทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีดำเนินงาน ซึ่งแผนปฏิบัติงานดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล และควบคุมการปฏิบัติงานของ TCELS ให้ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการคือ ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในการจัดการองค์ความรู้ให้เกิดและเพิ่มมูลค่าในด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น